24.07.2009
Ohlédnutí za předsednictvím

Předsednictví Evropské unie je jako štafetový běh. Máte svůj úsek, který musíte zaběhnout co nejlíp a je to jenom na vás, ale zároveň se jedná o kolektivní záležitost, kdy se bez těsné spolupráce s ostatními neobejdete. Musíte ten štafetový kolík řádně převzít a potom taky předat. Přebírali jsme od Francouzů a předávali Švédům a už dlouho předtím, než jsme 1. ledna vyběhli, jsme se důkladně připravovali, aby ten náš běh, či spíše sprint, protože ten půlrok utekl neuvěřitelně rychle, byl maximálně efektivní.

EGAP byl pověřen ministerstvem průmyslu a obchodu, aby předsedal Pracovní skupině Rady EU pro vývozní úvěry. Z naší dlouholeté praxe jsme dobře věděli, co nás čeká. Že tedy budeme koordinovat, koordinovat a ještě jednou koordinovat, dokud se nám nepodaří dosáhnout kýženého stavu, kdy zástupci všech sedmadvaceti členských zemí mají na jednu věc stejný názor, se kterým následně vystoupí Evropská komise jménem EU na jednání OECD o pravidlech státní podpory exportu obsažených v Konsensu OECD. Kromě toho jsme se samozřejmě drželi tří hlavních programových priorit českého předsednictví, kterými byly Ekonomika, Energetika a EU ve světě.

Ve všech jsme úspěšně zabodovali a nejvíc v energetice, i když to asi na začátku málokdo čekal. Celou řadu let se totiž na půdě Pracovní skupiny Rady EU pro vývozní úvěry odehrával souboj mezi zastánci vylepšení podmínek pro obnovitelné zdroje na jedné straně a zastánci téhož, ale pro jaderné zdroje, na straně druhé. Navzájem se drželi v klinči a vypadalo to, že se Sektorová dohoda o vývozu zařízení pro obnovitelné zdroje po uplynutí zkušebního období koncem června nejenom nestane trvalou součástí Konsensu OECD, ale bude nakonec třeba i úplně zrušena. A tak jsme trpělivě koordinovali, vyjednávali a pečlivě umetali cestičku ke kompromisu. Byla řádně klikatá, místy velmi úzká a někdy se měnila v náročnou překážkovou dráhu, ale přesto nás, doslova za minutu dvanáct, dovedla k cílové pásce. Od 1. července 2009 je tak možné financovat jak vývozy zařízení pro obnovitelné zdroje tak i vývozy jaderných zařízení exportními úvěry se splatností až 18 let po dokončení, s až 18ti měsíčním odkladem první splátky a s řadou dalších výhod včetně nižších úrokových sazeb. Je to velký a nezpochybnitelný úspěch našeho předsednictví.

Pokud jde o ekonomiku, je jasné, že naše předsednictví výrazně ovlivnila finanční a hospodářská krize. Kromě obvyklé agendy, kterou se Pracovní skupina EU pro exportní úvěry zabývá, bylo proto nezbytné hledat co nejúčinnější způsoby jak se s krizovými jevy vypořádat. I tady se nám podařilo sjednotit opravdu velmi široké spektrum názorů a dosáhnout dočasného uvolnění některých omezujících pravidel pro vývozní úvěry. Z našeho podnětu byly otázky financování obchodu projednány i na politické úrovni v rámci EU a následně i na dubnovém zasedání G-20, jehož výsledkem je závazek zúčastněných zemí posílit celosvětové zdroje na podporu financování obchodu částkou 250 mld. USD. Naším příspěvkem je pak posílení pojistné kapacity EGAP ze 120 na 150 mld. Kč a navýšení kapitálu ČEB zhruba o 1 mld. Kč.

Z třetí priority českého předsednictví, EU ve světě, pro nás vyplýval především úkol dosáhnout shody s negociátory Evropské komise ve Světové obchodní organizaci (WTO) na tom, že "Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních", která je základním kamenem systému státní podpory exportu, zůstane v současném znění a že změny navrhované některými rozvojovými zeměmi, které by stávající režim ohrozily, budou odmítnuty. To se podařilo, stejně jako zahájit přípravu na jednání s Čínou o jejím přistoupení k pravidlům Konsensu OECD, což by výrazně přispělo ke kultivaci mezinárodního obchodu.

Každé předsednictví je hodnoceno nejenom po stránce odborné, ale taky společenské. Bývá dobrým zvykem, že předsednická země uspořádá tzv. neformální setkání, které vybočuje z běžné agendy a je příležitostí podívat se na některé otázky z jiného úhlu pohledu a v atmosféře umocněné mimopracovními zážitky. Hlavním bodem pražského setkání členů pracovní skupiny byl seminář v Černínském paláci na téma "Aktuální dopady finanční krize a její vliv na exportní financování". Role hlavních řečníků se ujali Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. ze společnosti Goldman Sachs Europe Ltd., velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. a předseda představenstva a generální ředitel INEKON GROUP, a.s. Ing. Josef Hušek. Všechna tři vystoupení se setkala s velkým zájmem a vyvolala podnětnou diskusi.

Kromě semináře byla na programu jízda historickou tramvají na představení Kouzelný cirkus ve světoznámé Laterně magice, slavnostní večeře v duchu nejlepších tradic české kuchyně v Žofínském paláci, prohlídka běžně nepřístupných reprezentačních prostor Pražského hradu včetně Španělského sálu a závěrečná večeře, na které od nás pomyslné žezlo předsednictví převzalo Švédsko. I toto dvoudenní setkání v Praze přispělo podle jeho účastníků k tomu, že můžeme naše půlroční předsednictví v Pracovní skupině Rady EU pro vývozní úvěry považovat za velmi úspěšné.

JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
náměstkyně generálního ředitele EGAP
vedoucí české národní delegace

Přehled dosažených změn úvěrových podmínek v obou sektorových ujednáních

Sektorové ujednání o financování vývozu zařízení pro obnovitelné zdroje a vodní projekty:

 • trvalá součást Konsensu OECD od 1. 7. 2009,
 • prodloužení doby splatnosti úvěrů až na 18 let,
 • flexibilní podmínky splácení včetně prodloužení odkladu první splátky na 18 měsíců
 • hypoteční způsob splácení,
 • WAL (Weighted Average Life) 9 let v případě doby splatnosti do 15 let a 11 let v případě doby splatnosti do 18 let
 • podíl místních nákladů 30 % s tím, že jednání o možném zvýšení budou probíhat v druhé polovině r. 2009,
 • výhodnější systém tvorby minimálních úrokových sazeb než doposud,
 • jednání o rozšíření rozsahu působnosti budou dokončena do konce roku 2009.

Sektorové ujednání o financování vývozu zařízení pro jaderné elektrárny:

 • prodloužení doby splatnosti úvěrů až na 18 let,
 • flexibilní způsob splácení s WAL 9 let při době splatnosti do 15 let,
 • hypoteční způsob splácení i pro dobu splatnosti do 18 let,
 • podíl místních nákladů 30 % s tím, že diskuse o možném zvýšení bude probíhat v druhé polovině roku 2009,
 • výhodnější systém tvorby minimálních úrokových sazeb než doposud.

Pozn.:
Vzhledem k tomu, že prioritou nejen zemí EU, ale i většiny ostatních členských zemí OECD, je podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jsou podmínky pro vývozy těchto zařízení výhodnější než v případě jaderných elektráren.

© EGAP  2018
Mapa stránek