27.08.2009
Výsledky obchodní činnosti za 1. pololetí 2009

Za 1. pololetí letošního roku uzavřel EGAP 158 pojistných smluv na vývoz českého zboží, služeb a investic do 38 zemí světa v celkové hodnotě 23,8 mld. Kč, což představuje 61% plánovaného ročního výkonu. K uzavřeným smlouvám bylo předepsáno pojistné ve výši 348 mil. Kč. Vzhledem k multiplikačnímu efektu pojištění se státní podporou, zejména v případě bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportními projekty, podpořil EGAP za prvních šest měsíců tohoto roku český vývoz v objemu cca 62 mld. Kč. Na dosažených výsledcích se pozitivně projevují protikrizová opatření, která přijal EGAP koncem loňského roku, takže i v době krize se českým vývozcům daří prosazovat se na mezinárodních trzích, zejména v Ruské federaci a dalších zemích SNS.

Z hlediska jednotlivých pojistných produktů připadla jedna třetina pojištěného objemu na pojištění vývozních odběratelských úvěrů poskytnutých zahraničním dovozcům převážně na nákup důlních strojů a technologií, zařízení pro petrochemický průmysl, hutě a metalurgii a dopravních prostředků.

V průběhu 1. pololetí vyplatil EGAP pojistná plnění v celkové hodnotě 403 mil. Kč, z nichž dvě třetiny tvořila plnění z titulu pojistných událostí na Kubě. Ve stejné době byly vymoženy pohledávky v hodnotě přes 4 mil. Kč.

© EGAP  2018
Mapa stránek