27.01.2010
Rusko je velmi zajímavým a perspektivním trhem (Obchodní týdeník)

Za celou dobu své existence pojistil EGAP úvěry, investice a bankovní záruky do téměř stovky zemí světa. Mezi nimi však v posledních letech jednoznačně vyčnívá Rusko a na základě dosavadních zkušeností se dá předpokládat, že podíl této země na celkové pojistné angažovanosti EGAP bude i nadále růst. Je to dáno tradičně dobrými vztahy českých vývozců, především strojního zařízení, s ruskými zákazníky, jazykovou blízkostí, ale i určitou konkurenční výhodou, umocněnou v poslední době finanční krizí.

Rusko sice v celkovém českém vývozu nezaujímá velký podíl, bezesporu je však velmi zajímavým a perspektivním trhem. Není ale bez určitého rizika a proto je pojištění EGAP se státní podporou pro české vývozce důležitým prvkem při sjednávání kontraktů. Nejenom že chrání před nebezpečím, že zákazník kupující na úvěr z různých důvodů nezaplatí, ale současně umožňuje vývozcům získat financování za mnohem výhodnějších podmínek, než by se to, pokud vůbec, podařilo bez pojištění EGAP.

V loňském roce jsme uzavřeli téměř stovku pojistných smluv na vývoz do Ruska v celkové pojistné hodnotě 24 miliard korun. Když vezmeme v úvahu multiplikační efekt pojištění se státní podporou, můžeme konstatovat, že jsme podpořili vývoz do Ruska za přibližně 46 miliard korun. Mezi největší vývozy patřily dodávky do Magnitogorského metalurgického kombinátu, který s českou pomocí prochází rozsáhlou modernizací.

Svým způsobem se na pojišťování českého vývozu do Ruska podílely všechny pojistné produkty, které nabízíme. Jednoznačný prim však hrálo pojištění vývozních odběratelských úvěrů, tedy úvěrů poskytnutých bankou českého vývozce buď přímo ruskému zákazníkovi nebo jeho bance. Tvořilo přes 60 procent celkového pojištění do Ruska a v korunách představovalo zhruba 15 miliard.

A v kterých odvětvích se můžou čeští exportéři v dalších letech v Rusku prosadit? Tak především v energetice. Spotřeba elektrické energie jde stále nahoru a průměrné stáří ruských energetických zařízení se pohybuje kolem čtyřiceti let. Dá se tedy očekávat rostoucí a jen těžko odložitelná poptávka po retrofitech kombinovaná s poptávkou po výstavbě zcela nových zdrojů. Mezi velmi perspektivní odvětví v Rusku patří taky dopravní infrastruktura a rovněž stavebnictví, především v souvislosti s naléhavou potřebou celkové obnovy infrastruktury regionů a měst, a to nejenom těch, kde se budou konat olympiády, univerziády a další významné události. Na modernizaci čeká také mnoho průmyslových podniků a stále nenasycená je například i poptávka po technologiích na výrobu skleněných obalů.

Hlavním posláním EGAP je provázet české vývozce v případech, kdy si nemohou nechat pojistit rizika spojená se zahraničním kontraktem u soukromých úvěrových pojišťoven, protože se jedná o rizika zpravidla dlouhodobá a složitě strukturovaná a vývozní úvěry se pohybují v takové výši, že jsou pro soukromé pojišťovny neakceptovatelné. V tomto směru je role úvěrového pojištění se státní podporou a EGAP nezastupitelná. V roce 2009 jsme pojistili vývozní úvěry, investice v zahraničí a bankovní záruky v celkovém objemu téměř 62 miliard korun. Nejvíc v celé dosavadní historii. Dílem se na tom podepsaly obavy vývozců z možných problémů v důsledku globální hospodářské recese, dílem naše protikrizová opatření, především nabídka zvýšeného pojistného krytí. Předběžná poptávka po pojistných službách se státní podporou na letošní rok napovídá, že rekord nemusí dlouho vydržet.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek