29.01.2010
Předběžné výsledky 2009

V roce 2009 uzavřel EGAP 349 pojistných smluv a pojistil vývozní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v rekordním objemu 61,8 mld. Kč. Se započtením multiplikačního efektu nově uzavřených smluv, především smluv na pojištění bankovních záruk, podpořil EGAP český vývoz za více než 170 mld. Kč. Na tomto výsledky se podepsaly především zvýšený zájem o pojištění v souvislosti s globální finanční krizí spolu s protikrizovými opatřeními EGAP, kam patřilo v první řadě snížení spoluúčasti pojištěných klientů.

Téměř 40% nově uzavřených pojistných smluv kryje rizika spojená s českým vývozem do Ruské federace. Mezi největší vývozy patřily dodávky do Magnitogorského metalurgického kombinátu, který s českou pomocí prochází rozsáhlou modernizací.

Z pohledu jednotlivých pojistných produktů uzavřel EGAP největší počet smluv na pojištění vývozních odběratelských úvěrů poskytnutých bankou českého vývozce zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance. Na tento typ pojištění připadá bezmála polovina celkového pojištěného objemu.

Za celou dobu svého působení (1992 - 2009) pojistil EGAP se státní podporou vývozní úvěry, bankovní garance a investice v zahraničí za více než 410 mld. Kč.

© EGAP  2018
Mapa stránek