Русский

29.01.2010
Страховое покрытие в 2010 г.

V roce 2010 se EGAP vrací na úroveň pojistného krytí před přijetím protikrizových opatření s tím, že začíná rozlišovat krytí komerčních a politických rizik a v některých případech nabízí zvýšené pojistné krytí ve srovnání s rokem 2008, které má za cíl podpořit prodej vybraných pojistných produktů. Přehled výše standardního pojistného krytí obsahuje následující tabulka.

СТРАХОВАНИЕ   2008     2009   2010
 коммерческих 
рисков
2010
 политических 
рисков
краткосрочного экспортного кредита поставщика (B) 90% 95% 90% 90%
финансированного банком краткосрочного экспортного кредита поставщика (Bf) 90% 99% 95% 97,5%
среднесрочного и долгосрочного экспортного кредита поставщика (C) 90% 95% 90% 90%
финансированного банком среднесрочного и долгосрочного экспортного кредита поставщика (Cf) 90% 99% 95% 97,5%
экспортного кредита покупателя (D) 95% 99% 95% 97,5%
подтвержденного аккредитива (E) 95% 99% 95% 95%
кредита на предэкспортное финансирование (F) 80% 80% 80% 80%
инвестиций чешских юридических лиц за рубежом (I) 90% 100% 97,5% 97,5%
кредита на финансирование инвестиций чешских юридических лиц за рубежом (If) 97,5% 99% 97,5% 97,5%
проспекции иностранных рынков (P) 80% 80% 80% 80%
производственный риск (V) 85% 95% 85% 85%
банковских гарантий (Z) – неполномочное использование 95% 100% 95% 95%
банковских гарантий (Z) – полномочное использование - Bid Bond, Advance Payment Bond 90% 99% 90% 90%
банковских гарантий (Z) – полномочное использование - Performance Bond 80% 80% 80% 80%
© EGAP  2018
Карта сайта