29.01.2010
Pojistné krytí v roce 2010

V roce 2010 se EGAP vrací na úroveň pojistného krytí před přijetím protikrizových opatření s tím, že začíná rozlišovat krytí komerčních a politických rizik a v některých případech nabízí zvýšené pojistné krytí ve srovnání s rokem 2008, které má za cíl podpořit prodej vybraných pojistných produktů. Přehled výše standardního pojistného krytí obsahuje následující tabulka.

POJIŠTĚNÍ   2008     2009   2010
 komerční 
rizika
2010
 politická 
rizika
krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (B) 90% 95% 90% 90%
bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (Bf) 90% 99% 95% 97,5%
střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (C) 90% 95% 90% 90%
bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (Cf) 90% 99% 95% 97,5%
vývozního odběratelského úvěru (D) 95% 99% 95% 97,5%
potvrzeného akreditivu (E) 95% 99% 95% 95%
úvěru na předexportní financování (F) 80% 80% 80% 80%
investic českých právnických osob v zahraničí (I) 90% 100% 97,5% 97,5%
úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí (If) 97,5% 99% 97,5% 97,5%
prospekce zahraničních trhů (P) 80% 80% 80% 80%
výrobního rizika (V) 85% 95% 85% 85%
bankovních záruk (Z) - neoprávněné čerpání 95% 100% 95% 95%
bankovních záruk (Z) - oprávněné čerpání - za nabídku, akontační 90% 99% 90% 90%
bankovních záruk (Z) - oprávněné čerpání - za řádné provedení 80% 80% 80% 80%
© EGAP  2018
Mapa stránek