26.08.2010
Obchodní výsledky za 1.pololetí 2010

V průběhu 1. pololetí 2010 jsme uzavřeli 164 nových pojistných smluv na pojištění se státní podporou v celkové hodnotě téměř 33 mld., z toho zhruba 25 mld. představovaly rozsáhlé obchodní případy, jejichž pojistná hodnota v každém jednotlivém případě převyšuje jednu miliardu korun. Předepsané pojistné k novým smlouvám dosáhlo výše 1,2 mld.

Na rozdíl od předchozích let se těžiště naší činnosti výrazně přesunulo do pojištění odběratelských vývozních úvěrů, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí a pojištění úvěrů na zahraniční investice. Celkem tyto tři pojistné produkty představovaly 90 % objemu pojištěného v průběhu prvních šesti měsíců letošního roku.

Z teritoriálního hlediska jednoznačně dominovalo Turecko (32 %), kde jsme pojistili velkou českou investici do vodních elektráren, následované Ruskem (23 %), které je pro naše klienty dlouhodobě důležitým trhem, a Ázerbajdžánem (22 %).

V 1.pololetí 2010 jsme vyplatili pojistná plnění ve výši 1,2 mld. Kč, přičemž z převážné většiny se jednalo o výplaty vázané k pojistným událostem, ke kterým došlo v předchozích letech. V důsledku insolvence PA Export, a.s. pokračovaly například výplaty pojistných plnění z titulu volání performačních záruk, vystavených za projekty výstavby pakistánských elektráren Balloki a Muridke. Další pojistná plnění souvisela zejména s pojistnými událostmi v Kazachstánu, na Ukrajině a na Kubě. V těchto případech se však postupně daří dosahovat dohod s dlužníky o restrukturalizaci pohledávek.

Ve stejném období jsme vymohli pohledávky za 15 mil. Kč a zabránili škodám přibližně ve stejném rozsahu.

© EGAP  2018
Mapa stránek