13.09.2010
Bez obavy do světa (Deník)

Klidný spánek za 25 000,- Kč. Zdá se vám to hodně nebo málo? Samozřejmě záleží na tom, co za ty peníze dostanete. V tomto případě jistotu, že nepřijdete o téměř 2 milióny korun. Zda se to vyplatí nebo ne, na to může mít každý svůj názor. Jeden český vývozce to viděl zcela jasně. Ano, rozhodně se to vyplatí. Získal zajímavý kontrakt v Rusku na dodávku balicí linky na potravinářské zboží. Zákazník byl ochoten polovinu sjednané ceny zaplatit dopředu formou akontace a druhou polovinu v osmnácti pravidelných měsíčních splátkách. Aby měl náš vývozce jistotu, že druhou polovinu ceny opravdu ve stanoveném termínu dostane, obrátil se na nás se žádostí o pojištění vývozního dodavatelského úvěru. S ohledem na komerční i teritoriální riziko jsme stanovili pojistnou sazbu ve výši 1,32% z jistiny vývozního dodavatelského úvěru, tedy z dlužné částky, a z toho vyšlo pojistné pětadvacet tisíc korun. Podobných smluv na pojištění krátkodobých vývozních dodavatelských úvěrů jsme jenom letos do konce srpna uzavřeli na český vývoz v pojistné hodnotě dosahující bezmála jedné miliardy korun. Není to sice ta rozhodující část pojištění se státní podporou, kterou poskytuje EGAP v rámci systému státní podpory exportu, tou je pojišťování velkých dlouhodobých rizik spojených s českým vývozem, ale i tak je velmi důležitá. Pomáhá především malým a středním podnikům při vývozech nejenom do Ruska a dalších zemí SNS, ale všude tam, kde vývozci nenajdou pojištění svých zahraničních pohledávek proti riziku nezaplacení za běžných tržních podmínek u komerčních úvěrových pojišťoven.

Kromě uvedeného typu pojištění nabízíme celou řadu dalších pojistných produktů, rovněž dobře využitelných malými a středními podniky, jako například pojištění úvěrů na předexportní financování, které lze nově použít i na financování komercializace výsledků vědy a výzkumu pro export, dále pojištění potvrzených akreditivů, výrobního rizika, prospekce zahraničních trhů, bankovních záruk atd. Pojištěním se státní podporou tak kryjeme celou škálu rizik, s nimiž se může vývozce, případně i jeho banka, setkat při přípravě a realizaci vývozního kontraktu. Více se o jednotlivých pojistných produktech se státní podporou dozvíte na našich internetových stránkách www.egap.cz, kde najdete i kalkulačku pojistného, která vám alespoň orientačně řekne, kolik byste případně za pojištění zaplatili. Přesná výše pojistného se pak stanovuje až na základě údajů uvedených v žádosti o pojištění.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek