06.12.2010
Riziko umíme pokrýt (Profit - Český export)

Kazachstán rozhodně představuje velmi zajímavý trh. Investiční boom podpořený prostředky z prodeje ropy a dalších nerostných surovin nabízí pestré možnosti pro uplatnění českých firem. Především dopravní infrastruktura představuje z dlouhodobého hlediska velmi perspektivní oblast. Stejně tak přestěhování hlavního města Kazachstánu do Astany je trvale velkou příležitostí nejen pro společnosti dodávající technologie na výrobu stavebních hmot, ale také pro samotné stavební firmy při výstavbě bytových i nebytových objektů. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že právě s tímto odvětvím je spojena jedna z největších pojistných událostí, kterým EGAP v poslední době čelí. Původně velmi dobře vypadající projekt na výstavbu cementárny, který byl dokonce prestižními časopisy Global Trade Review a Trade Finance označen za jeden z nejlepších obchodů v roce 2007, se dostal do velkých potíží díky krachu kazašské banky BTA a řešení nebude jednoduché. To ale jenom svědčí o tom, že bez pojištění rizika nezaplacení poskytnutého úvěru, ať už odběratelského nebo dodavatelského, by se nikdo na tento trh neměl pouštět. Kazachstán je na základě metodiky OECD zařazen do páté z celkově sedmi kategorií zemí podle míry teritoriálního rizika. To znamená, že můžeme mluvit o vyšším riziku, ale ne takovém, které by zásadně bránilo realizaci dobře připravených vývozních projektů. České firmy se mohou podílet na vládních i soukromých projektech v těžebním průmyslu stejně jako na projektech v tzv. "nesurovinové oblasti", a to především ve zpracovatelském průmyslu, v první řadě v průmyslu potravinářském. Roste zájem o dodávky mlýnů, pekáren, konzerváren a dalších zařízení na zpracování zemědělské produkce, ale také o dodávky technologií pro získávání a čištění pitné i užitkové vody.

Využití obchodních příležitostí v Kazachstánu předpokládá velmi aktivní a pružný přístup a EGAP má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Pojištěním se státní podporou kryje celou škálu rizik, s nimiž se může vývozce a jeho banka, setkat při přípravě a realizaci vývozního kontraktu. Více se o jednotlivých pojistných produktech se státní podporou dozvíte na stránkách www.egap.cz, kde najdete i kalkulačku pojistného, která vám alespoň orientačně řekne, kolik byste případně za pojištění zaplatili. Přesná výše pojistného se pak stanovuje až na základě údajů uvedených v žádosti o pojištění.

V Kazachstánu nemusejí hledat obchodní příležitost jenom velcí exportéři. Poměrně často se na EGAP obracejí i firmy spadající do ranku malých a středních podniků. Zpravidla potřebují pojistit proti riziku, že jim obchodní partner nezaplatí ve stanoveném termínu fakturu za dodávky například léků a potravin, potravinářského zařízení, strojního vybavení a podobně. Pro tyto účely je v nabídce EGAP pojištění vývozního dodavatelského úvěru, případně bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, když pohledávku za dlužníkem odkupuje banka. Zájem je ale také o pojištění výrobního rizika, bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportním kontraktem a v neposlední řadě i o pojištění předexportního financování. Speciálně pro malé a střední podniky je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak záruk, tak i předexportních úvěrů. Zjednodušení spočívá v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem stanovených mezích, EGAP už se jím pak nezabývá a pojištění je de facto automatické. Hlavní výhodou je především rychlost celého procesu. Takovou dohodu má EGAP k dnešku s Českou exportní bankou, Českou spořitelnou, Komerční bankou, LBBW Bank, Commerzbank, UniCredit Bank a Citibank.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek