28.12.2010
Pojistné krytí v roce 2011

Pojistné krytí v roce 2011 se vrací na úroveň platnou v roce 2008. Na základě konzultací s bankovním sektorem je sjednoceno pojistné krytí komerčních a politických rizik. Pokračuje zvýšené krytí u bankami financovaných vývozních dodavatelských úvěrů a nově se zavádí možnost až 100 % krytí u pojištění úvěrů na předexportní financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Přehled výše standardního pojistného krytí obsahuje následující tabulka.

Pojištění
krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (B) 90%
bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (Bf) 95%
střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (C) 90%
bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (Cf) 95%
vývozního odběratelského úvěru (D) 95%
potvrzeného akreditivu (E) 95%
úvěru na předexportní financování (F) 80%
úvěru na předexportní financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu (Fv) 80-100%
investic českých právnických osob v zahraničí (I) 90%
úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí (If) 95%
prospekce zahraničních trhů (P) 80%
výrobního rizika (V) 85%
bankovních záruk (Z) - neoprávněné čerpání 95%
bankovních záruk (Z) - oprávněné čerpání: za nabídku, akontační 90%
bankovních záruk (Z) - oprávněné čerpání: za řádné provedení 80%
© EGAP  2018
Mapa stránek