21.01.2011
Dobrá zpráva pro exportéry (Prosperita)

Pojistné fondy úvěrové pojišťovny EGAP posílí letos 1 miliarda korun ze státního rozpočtu. To je rozhodně dobrá zpráva pro exportéry, kteří hledají své příležitosti pro uplatnění na trzích mimo Evropskou unii.

EGAP jim nabízí komplexní úvěrovou pojistnou ochranu, od pojištění prospekce zahraničních trhů přes pojištění bankovních záruk vystavovaných v souvislosti se získáváním nebo realizací vývozního kontraktu, bankovních úvěrů, bez kterých to ve většině případů nejde, až po pojištění předexportního financování nebo výrobního rizika. Mezi nabízenými pojistnými produkty dnes nechybí nic, co by čeští exportéři, a případně i investoři, mohli potřebovat, a podmínky, za jakých tyto produkty EGAP nabízí, jsou zcela srovnatelné s podmínkami, které mají jejich konkurenti ve vyspělých evropských zemích.

Bez úvěrového pojištění se státní podporou by se s největší pravděpodobností neuskutečnily ročně obchody za desítky miliard korun. V loňském roce pojistil EGAP český vývoz v objemu přesahujícím 67 miliard a rok předtím to bylo jenom o pět miliard méně. I letos by se český vývoz pojištěný EGAP mohl přehoupnout přes šedesátimiliardovou hranici. Díky zmíněné miliardě ze státního rozpočtu na to bude mít EGAP dostatečnou pojistnou kapacitu.

Jak už bylo řečeno na začátku, je to dobrá zpráva pro exportéry. Je třeba dodat, že vlastně nejenom pro ně, ale pro celou ekonomiku. Ze státních prostředků v EGAP není nikdo dotován, nikdo nedostává pojištění levněji než ostatní. Mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozy něco takového ostatně přísně zakazují. Stát prostřednictvím své úvěrové pojišťovny „pouze“ vytváří prostor pro podnikatelskou aktivitu, a je třeba zdůraznit, že s nezanedbatelnými pozitivními efekty. Ze studie, kterou zpracovala poradenská společnost EEIP v čele s profesorem Mejstříkem, mimo jiné vyplývá, že 1 miliarda poskytnutá státem do pojistných fondů EGAP vygeneruje během deseti let kumulované přínosy pro veřejné rozpočty ve výši přibližně 1,7 miliardy korun a průměrnou roční zaměstnanost v podobě 1750 pracovních míst. Dále se ukazuje, že 1000 korun podpořeného exportu přináší 312 korun reálného průměrného nárůstu exportu, což je přibližně dvojnásobek toho, čeho dosahují při aplikaci obdobného modelu podpory vývozu v Německu.

Není tedy pochyb o tom, že státní podpora vývozu formou pojištění vývozních úvěrů se vyplatí. Tím spíše, že si celý provoz pojišťovny EGAP de facto platí exportéři ze svého. Všechny náklady jsou hrazeny z výnosů, a to v první řadě z pojistného vybraného od exportérů. Z toho jsou také vyplácena všechna pojistná plnění, jako náhrada škody, kterou utrpí pojištěný klient, ať už přímo vývozce, nebo financující banka. Celý systém státní podpory exportu prostřednictvím pojištění vývozních rizik je samofinancovatelný od samého počátku, tedy od roku 1992, a státní prostředky v pojistných fondech EGAP slouží výhradně ke splnění regulatorního požadavku na výši rezerv vůči pojistné angažovanosti.

V roce 2011 končí protikrizová opatření, která splnila svůj účel, a EGAP se vrací k předkrizové úrovni pojistného krytí, tzn. že například spoluúčast u nejvíce využívaného pojištění vývozních odběratelských úvěrů je 5 %, a to jak pro komerční, tak i politická rizika. Novinkou pro letošní rok je však i možnost plného krytí rizika nesplacení bankovního úvěru na předexportní financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Tím chce EGAP maximálně podpořit český vývoz s vysokou mírou přidané hodnoty.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek