09.02.2011
Finanční výsledky za rok 2010 (tisková zpráva)

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vykázala za rok 2010 podle předběžných neauditovaných výsledků zisk 377 mil. Kč. Předepsané hrubé pojistné přesáhlo 2,2 mld. Kč a na pojistných plněních bylo vyplaceno přibližně 1,5 mld. Kč.

Finanční výsledky loňského roku potvrzují dlouhodobou vyrovnanost hospodaření státní úvěrové pojišťovny EGAP, kdy jsou veškeré náklady, včetně výplat pojistných plnění, plně kryty výnosy z vlastní činnosti, zejména z předepsaného pojistného, a státní dotace do pojistných fondů slouží výhradně k vytváření optimální pojistné kapacity. Účetní stav pojistných fondů a rezerv byl na konci loňského roku 16 mld. Kč. Státní rozpočet na rok 2011 počítá s dotací pro EGAP ve výši 1 mld. Kč. Tím bude vytvořen dostatečný prostor pro uzavírání nových smluv na pojištění českého vývozu zboží, služeb a investic se státní podporou. Podle předběžných odhadů by mohl roční pojištěný objem atakovat hranici 70 mld. Kč.

V loňském roce uzavřel EGAP 325 smluv na pojištění rizik se státní podporou, spojených s vývozem českého zboží, služeb a investic, v celkové hodnotě 67,2 mld. Kč. Největší pojištěný objem připadá na vývozní odběratelské úvěry poskytnuté bankami na financování exportních kontraktů. Celkem byly na tento typ pojištění uzavřeny smlouvy v pojistné hodnotě 36 mld. Kč. Druhý největší objem, 19 mld. Kč, představuje pojištění českých investic v zahraničí a úvěrů na jejich financování.

Koncem roku 2010 provedl Finanční úřad pro Prahu 1 v EGAP kontrolu, zaměřenou na daňová přiznání a zaúčtování účetních dokladů za předchozí tři roky. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek