31.03.2011
Nebojíme se rizikových zemí (Ekonom)

EGAP za posledních pět let pojistil české vývozy do Vietnamu a Indie za 20 miliard korun.

Stále více pociťujeme, jak roste zájem českých exportérů o jiné trhy, než je ten evropský. Unijní trh je tím hlavním. Na tom se z logických důvodů nic měnit nebude, ale není to trh příliš dynamický, což se také v nejbližších letech nezmění.
Poměrně razantně se nám podařil návrat do Ruska a dalších zemí SNS (bývalého Sovětského svazu), nepochybně i díky jazykové a kulturní blízkosti. A také paradoxně kvůli celosvětové finanční krizi, která utlumila aktivity německých, francouzských, britských a jiných konkurentů.
V roce 2009 více než polovina z námi pojištěného vývozu směřovala do zemí SNS, když samotné Rusko představovalo téměř 40 procent. Loni už to tak markantní nebylo. Českým exportérům se začalo více dařit i na jiných trzích, včetně asijských.

Vietnam je problémový trh

Favoritem je jednoznačně Vietnam. Hodně toho potřebuje, především v průmyslu, energetice a dopravní infrastruktuře. Je nám historicky příznivě nakloněn a větší projekty se obvykle těší silné politické podpoře, s jejíž pomocí lze překonat nejednu překážku.
Na druhou stranu to vůbec není jednoduchý trh. Vietnam se momentálně nachází v páté kategorii ze sedmi, do kterých jsou expertní skupinou OECD rozděleny všechny země světa podle míry teritoriálního rizika. Zařazení do páté kategorie je mimo jiné odrazem poměrně nízkého stupně rozvinutosti ekonomiky, nestabilní a nekonvertibilní měny, stavu veřejných financí, nedostatečných devizových rezerv a řady dalších faktorů.
Od toho se také odvíjí výše pojistných sazeb daná konsensem OECD. A jsme u další »nevýhody«. Zatímco my striktně dodržujeme mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozy, která mají zajistit, aby si jednotlivé země nekonkurovaly silou státního rozpočtu, ale výlučně kvalitou a cenou, Čína si s něčím podobným moc hlavu neláme.

Čína se vyrovná Iráku

Ve Vietnamu se některé zajímavé vývozní projekty daří. Z těch větších je to například plavírna kaolínu a výrobna nátěrových hmot v provincii Quang Binh v hodnotě přes dvě miliardy korun. A před nedávnem začala výstavba cementárny Phu Son za více než čtyři miliardy korun. Celkem jsme za posledních pět let pojistili české vývozy do Vietnamu za deset miliard korun, stejně jako do Indie, kde dominuje investice Škody Auto.
Zato do Číny to bylo jenom za přibližně čtvrtinu této částky. Není bez zajímavosti, že Číně se v tomto směru vyrovná i Irák, kam jsme pojišťovali téměř výlučně bankovní záruky vystavené v souvislosti s dodávkami zařízení pro ropný průmysl.

Jsme tu pro české firmy

Loni jsme pojistili vývoz českého zboží, služeb a investic za více než 67 miliard korun. Letos bychom mohli tento výsledek zopakovat.
Obecně lze říci, že při exportu mimo Evropskou unii a OECD se firmy bez spolupráce s EGAP neobejdou. Základem naší činnosti je pojišťování vývozů financovaných středněa dlouhodobými odběratelskými úvěry do zemí s vyššími politickými a komerčními riziky.
Podle studie poradenské společnosti EEIP v čele s profesorem Michalem Mejstříkem jedna miliarda poskytnutá státem do pojistných fondů EGAP vygeneruje během deseti let kumulované přínosy pro veřejné rozpočty ve výši 1,7 miliardy korun.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek