15.04.2011
Pojďme spolu mimo EU (Prosperita)

Rok od roku stále více pociťujeme, jak roste zájem českých exportérů o jiné trhy, než je ten evropský. Unijní trh je tím hlavním a na tom se z logických důvodů nic měnit nebude, ale není to trh příliš dynamický a na tom se také asi nic v nejbližších letech měnit nebude. Jiné trhy nabízejí větší příležitosti a naše současná nabídka, hlavně v podobě strojů a zařízení pro celou řadu průmyslových odvětví, podpořená exportními zkušenostmi, dobrým renomé a v neposlední řadě i výhodnými podmínkami pojištěného financování, jim dokáže vyjít vstříc.

Zpátky v Rusku

Poměrně razantně se nám podařil návrat do Ruska a dalších zemí SNS, nepochybně i díky jazykové a kulturní blízkosti a také paradoxně díky celosvětové finanční krizi, která utlumila aktivity německých, francouzských, britských a jiných konkurentů. Neutlumila však příliš ruskou poptávku a české firmy toho dokázaly i s naší pomocí dobře využít. Řada z nich se z pozice subdodavatelů vyšvihla mezi elitu, tedy ověřené dodavatele velkých investičních celků, a vytvořila si silnou, konkurenceschopnou pozici. V loňském roce se exportérům se začalo více dařit i na jiných trzích, například ve Vietnamu, v Turecku a v zemích severní Afriky.

Státní podpora je efektivní

Obecně lze říci, že při vývozech mimo EU a OECD se exportéři bez spolupráce se státní úvěrovou pojišťovnou EGAP neobejdou. Působí zde sice několik komerčních úvěrových pojišťoven, ty však, pokud jde o export, pojišťují v současnosti vesměs jenom dodavatelské úvěry se splatností do jednoho roku kupujícím v zemích s vyspělým tržním prostředím. Základem naší činnosti je naopak pojišťování vývozů financovaných středně a dlouhodobými odběratelskými úvěry do zemí s vyššími politickými a komerčními riziky. Pojišťování vývozních rizik se státní podporou je považováno za standardní prorůstový a protikrizový nástroj s poměrně rychlou návratností vložených prostředků, používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Mimochodem ze studie, kterou zpracovala poradenská společnost EEIP v čele s profesorem Mejstříkem, vyplývá, že 1 miliarda poskytnutá státem do pojistných fondů EGAP, vygeneruje během deseti let kumulované přínosy pro veřejné rozpočty ve výši přibližně 1,7 miliardy korun a průměrnou roční zaměstnanost v podobě 1750 pracovních míst.

Nové možnosti

Naše nabídka představuje komplexní úvěrovou pojistnou ochranu, od pojištění prospekce zahraničních trhů přes pojištění bankovních záruk vystavovaných v souvislosti se získáváním nebo realizací vývozního kontraktu, vývozních úvěrů, až po pojištění předexportního financování nebo výrobního rizika. Letošní novinkou je pak možnost plného krytí rizika nesplacení bankovního úvěru na předexportní financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. To je úvěr, který umožňuje profinancovat cestu od dobrého nápadu v podobě patentu nebo průmyslového či užitného vzoru k tuzemské výrobě, která je převážně určena na export. Tímto nadstandardním opatřením chceme v rámci svých možností maximálně podpořit český vývoz s vysokou mírou přidané hodnoty.

Chceme být rychlejší

V loňském roce jsme pojistili vývoz českého zboží, služeb a investic za rekordních více než 67 miliard korun. Předpokládáme, že letos bychom mohli tento výsledek plus minus zopakovat s tím, že by se měl dále prohlubovat zájem i o jiné než ruskojazyčné trhy. Máme pro to dostatečnou pojistnou kapacitu a přijali jsme řadu vnitřních opatření, aby proces posuzování jednotlivých obchodních případů byl transparentnější a především rychlejší. Nezáleží to ovšem jenom na nás. Čím dříve budeme mít k dispozici kompletní a kvalitní podklady pro rozhodování, tím lépe. Potřebujeme, aby s námi žadatelé o pojištění konzultovali už v okamžiku přípravy vývozního kontraktu nebo úvěrové smlouvy, abychom jim včas mohli sdělit podmínky, za jakých jsme připraveni pojištění poskytnout.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek