18.07.2011
Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy související s navýšením finančních prostředků pro EGAP

Tato studie je určena pro akcionáře společnosti EGAP i pro další dotčené subjekty k hodnocení činnosti společnosti EGAP při pojišťování české exportu a jako podklad v souvislosti s uvažovaným navýšením finančních prostředků pro EGAP ze státního rozpočtu. Tyto prostředky mají sloužit k navýšení pojistných fondů EGAP. Vyšší objem pojistných fondů umožňuje, na základě zákona o pojišťovnictví, zvýšení pojistné kapacity EGAP a tím ve zvýšené míře podporu českého exportu v souladu s mezinárodními dohodami a pravidly.

© EGAP  2018
Mapa stránek