03.02.2012
Sportovci podporují český export

Čeští exportéři mohou využít možností, které jim dává „Memorandum o spolupráci při podpoře českých vývozců“ uzavřené mezi EGAP, Českou exportní bankou, a.s., Českou sportovní a.s. a Českým olympijským výborem. Cílem memoranda je maximálně podpořit české firmy při jejich exportních aktivitách. Spolupráce s českými sportovci, kteří dosáhli výjimečných úspěchů, jsou známí svými morálně volními vlastnostmi a jsou jednoznačně identifikováni s Českou republikou, se zcela přirozeně nabízí jako velmi atraktivní a účinná forma marketingu v nejrůznějších teritoriích.

EGAP se tímto memorandem zavazuje vyvinout veškeré potřebné úsilí, směřující ke zprostředkování kontaktů mezi českými vývozci, Českou sportovní a.s. a Českým olympijským výborem, v zájmu obchodní prezentace prostřednictvím významných sportovců, jako je například Jaromír Jágr, Petra Kvitová, Jan Železný, Tomáš Berdych nebo Šárka Záhrobská. Role EGAP tímto končí. Pokud jde o samotné formy podpory, bude pro každého zájemce připraveno originální řešení, zohledňující jeho potřeby a možnosti, včetně finančních, a také představy o formě podpory, mezi které může patřit i osobní účast vybraného sportovce na dané akci.

Pokud Vás tato nabídka zaujala natolik, že byste měli zájem o podrobnější informace o celém projektu anebo rovnou už o navázání kontaktu s Českou sportovní a.s. či Českým olympijským výborem, napište na e-mail nesrsta@egap.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 222 842 015.

© EGAP  2018
Mapa stránek