27.02.2012
Návrat na ruský trh nebyl jednoduchý, ale povedl se (Trade Review)

Zatímco do roku 2006 pojistil EGAP české vývozy do Ruska za přibližně 21 miliard korun, za posledních pět let to dělá více než 100 miliard.

Zpřetrhané vazby obnoveny a vznikají nové

Rusko patří jednoznačně mezi naše klíčová teritoria. Dá se říci, že v posledních letech dokonce prožívají obchodní vztahy s Ruskem určitou renesanci. Po hlubokém propadu českého vývozu v devadesátých letech se situace začala postupně zlepšovat a dnes se řada našich firem na ruském trhu velmi dobře uplatňuje.
O tom svědčí i již uvedená čísla charakterizující obrovský nárůst českého vývozu. Vedle četnosti kontraktů se také v řadě případů rapidně zvýšil jejich objem.
Češi dnes v Rusku staví elektrárny, průmyslové podniky, dodávají technologické komplety, podílejí se na rekonstrukci starších výrobních provozů, zajišťují výstavbu logistických a obchodních center či dopravních staveb.

EGAP pomáhá oběma obchodním stranám

Seznam všech aktivit by byl dost dlouhý a perspektivy vůbec nejsou špatné. Dobré renomé, kterému se čeští dodavatelé v Rusku těší, otevírá dveře i k opravdu ohromným projektům na revitalizaci a efektivní využití ekonomického potenciálu celých regionů, konkrétně a aktuálně například Uralského federálního okruhu. Pojištění vývozních úvěrů, které EGAP nabízí, v tom rovněž hraje podstatnou pozitivní roli. Jako obdobné instituce ve vyspělých zemích také EGAP chrání své klienty před možností, že z nějakých nepředvídatelných příčin nedostanou od svých obchodních partnerů zaplaceno. To je ale jenom jedna strana mince. Ta druhá je přívětivá i vůči zákazníkům, v tomto případě ruským. Úvěrové pojištění totiž umožňuje bankám nabídnout dlouhodobé financování projektů za poměrně atraktivních podmínek, kterých by jinak rozhodně nešlo dosáhnout. Jde nejenom o možnost rozložit splátky úvěru na optimální dobu odpovídající charakteru a potřebám projektu, ale také o pevné úrokové sazby na bázi CIRR (Commercial Interest Reference Rate), vyhlašované OECD jako minimální sazby pro státem podporované vývozy.

Navazujeme vztahy s ruskou obdobou EGAP

Obchodu prospívá i skutečnost, že experti OECD dnes řadí Rusko podle míry teritoriálního rizika do třetí rizikové kategorie ze sedmi. Jinými slovy, Rusko je z pohledu úvěrové pojišťovny standardní zemí a tomu také odpovídá pojistná prémie, která je teď zejména u dobrých dlužníků výrazně nižší, než když bylo Rusko před nějakou dobou hodnoceno o stupeň hůře.
Pozitivní zprávou je také to, že v Rusku vznikla obdoba EGAP, tedy úvěrové pojišťovny zaměřené na podporu vývozu. EXIAR, jak se jmenuje, má začít upisovat rizika v polovině roku. Měli jsme příležitost se se zástupci této agentury již několikrát setkat a věříme, že najdeme cesty, jak úspěšně spolupracovat při vývozech na třetí trhy. Máme co nabídnout. Věnujeme se totiž pojišťování vývozních úvěrů, bankovních záruk a investic již od roku 1992 a za tu dobu jsme se státní podporou pojistili české vývozy za více než 530 mld. Kč. Disponujeme širokou škálou variabilních pojistných produktů a hlavně zkušeným týmem odborníků, který už pomohl realizovat stovky obchodních případů v zemích všech kontinentů. Vznik našeho partnera na ruské straně nás naplňuje optimismem, že před námi stojí nová, kvalitativně vyšší úroveň vzájemně výhodné spolupráce.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva
generální ředitel EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek