14.05.2012
EGAP - 20 let podpory českých exportérů (Prosperita)

Prvního června uplyne dvacet let od okamžiku, kdy EGAP zahájil činnost na podporu expanze českých firem na trhy celého světa a začal pojišťovat se státní podporou tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním českého vývozu zboží a služeb.

Ve většině případů se jedná o vývozy do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty, a tím i vyšší rizika nezaplacení. Rizika jsou to politická a komerční. Politická mají z pohledu účastníků obchodu povahu vyšší moci. Patří mezi ně například administrativní či legislativní opatření země dlužníka, která mu zabrání ve splácení, nebo také politické události v zemi dlužníka v podobě revolucí, válek, generálních stávek apod. Komerční rizika jsou spojena přímo s dlužníkem a mají podobu platební neschopnosti nebo odepření zaplacení pohledávky.

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování českého vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic.

Vývozy realizované se státní podporou ve formě pojištění přinášejí efekt nejenom samotným exportérům, ale obvykle také široké síti jejich subdodavatelů, zpravidla z řad malých a středních podniků. Znamenají práci pro stovky a tisíce lidí a v některých případech i pomáhají zachovat určitý typ výroby s dlouhodobou tradicí, podpořit zaměstnanost v regionech, udržet vysoce kvalifikované pracovníky a neztratit cenné know-how. Dalším přínosem pojištění je skutečnost, že dává exportérům možnost hledat obchodní příležitosti i mimo země Evropské unie, na dynamicky se rozvíjejících perspektivních trzích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a získávat nejenom potřebné zkušenosti, ale také reference pro navazování nových obchodních kontaktů.

V roce 2011 pojistil EGAP exportní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v celkovém objemu přes 53 mld. Kč, což je třetí nejlepší výsledek v historii, a úspěšně tak navázal na vývoj v posledních letech před globální finanční krizí. Navíc při započtení multiplikačního efektu pojištění se státní podporou můžeme konstatovat, že EGAP v loňském roce podpořil český vývoz za téměř 100 mld. Kč.

Zásadní měrou se na tomto výsledku podílelo pojištění exportních odběratelských úvěrů, kdy banka poskytuje úvěr zahraničnímu kupci českého zboží nebo služeb. V roce 2011 pojistil EGAP exportní odběratelské úvěry v celkovém objemu 35,7 mld. Kč, což představovalo více než 67% podíl na celkovém pojištěném objemu. Mezi největší obchodní případy patřily například výstavba uhelné elektrárny a dodávky zařízení pro důlní těžbu v turecké Adularyi, výstavba silnice v Ázerbájdžánu a výstavba závodu na výrobu OSB desek v ruské Kalevale.

Ing. Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek