18.06.2012
EGAP bude pojišťovat vývozy do Řecka

Řecko jako členský stát Evropské unie a člen eurozóny nepatřilo mezi země, do kterých bylo možné pojištění krátkodobých vývozních úvěrů se státní podporou. Tato úloha byla přenechána komerčním úvěrovým pojišťovnám. Vzhledem k neustále se prohlubujícím problémům řeckého hospodářství doprovázeným nedostatečnou nabídkou krytí vývozu do Řecka soukromým pojištěním rozhodla Evropská komise s účinností od 20. dubna 2012 o vyřazení Řecka ze seznamu zemí s obchodovatelnými riziky. Pro vývozce z České republiky to znamená, že EGAP může pojišťovat celé spektrum splatností, včetně pro něj dříve zapovězeného krátkodobého pojištění vývozních úvěrů. Možnost pojišťovat takto rozšířené spektrum splatností však neznamená, že nebude brán zřetel na ekonomickou situaci jednotlivých subjektů podílejících se na vývozu, resp. jeho financování. Nedílnou součástí takovéhoto hodnocení je i posouzení samotné vývozní transakce. Řecko představuje, z ekonomického pohledu, velmi křehké teritorium, a tak i jeho aktuální hodnocení ve vztahu k zamýšlenému vývozu bude hrát svou úlohu. V každém případě je EGAP připraven na zájem vývozců z České republiky do Řecka, bude se jejich projekty zabývat a ukáže-li výsledné hodnocení jejich životaschopnost, bude se podílet i na jejich pojištění, a to i v případě krátkých splatností.

© EGAP  2018
Mapa stránek