16.08.2012
Obchodní výsledky za 1. pololetí 2012

V průběhu 1. pololetí 2012 jsme uzavřeli 125 nových pojistných smluv na pojištění se státní podporou v celkové hodnotě téměř 42 mld. Kč, z toho zhruba 31 mld. Kč představovaly rozsáhlé obchodní případy, jejichž pojistná hodnota v každém jednotlivém případě převyšuje jednu miliardu korun. Předepsané pojistné k novým smlouvám dosáhlo výše 1,2 mld.

Pojištění exportních odběratelských úvěrů představuje hlavní část naší činnosti. V 1. pololetí jsme pojistili exportní odběratelské úvěry v celkovém objemu 25 mld. Kč, což představovalo 59 % podíl na celkovém pojištěném objemu. Mezi největší obchodní případy patřily například rekonstrukce železniční trati v Ázerbájdžánu a výstavba paroplynové elektrárny v Rusku.

V 1. pololetí 2012 jsme vyplatili pojistná plnění ve výši 521 mil. Kč, přičemž z převážné většiny se jednalo o výplaty vázané k pojistným událostem, ke kterým došlo v předchozích letech. Ve stejném období jsme vymohli pohledávky za 165 mil. Kč a zabránili škodám za téměř 100 mil. Kč.

© EGAP  2018
Mapa stránek