20.11.2012
Čechy na polárním kruhu jistí EGAP (Prosperita)

Je to v posledních letech téměř jistota. Mezi všemi zeměmi, do kterých EGAP v daném roce podpořil český vývoz, je na prvním místě Rusko. Od roku 2007 včetně pojistil EGAP české vývozy do Ruska za téměř 120 miliard korun. Mezi největší projekty patří kompletní dodávky paroplynových elektráren u měst Krasavino a Kurgansk, modernizace Uralvagonzavodu nebo výstavba závodu na výrobu OSB desek v Kalevale. Kromě toho jsme ruským zákazníkům dodali nejrůznější typy obráběcích strojů, válcovací tratě, petrochemickou a papírenskou technologii, postavili několik administrativních a obchodních center a podíleli se na celé řadě rekonstrukcí starších výrobních provozů a dopravní infrastruktury.

V letošním roce pojistil EGAP český vývoz do Ruska za bezmála 20 miliard korun, to je zhruba jedna třetina celkového pojištěného objemu. Bezkonkurenčně největším vývozem jsou dodávky pro výstavbu paroplynové elektrárny u města Salechard, administrativního, politického i kulturního centra Jamalo-něneckého okruhu. Salechard leží přímo na polárním kruhu. To hodně napovídá o tom, jaké klimatické podmínky tady, na severu Uralu, asi vládnou. Město má poměrně dlouhou a bohatou historii, do které se výrazně zapsaly i pokusy využít nesmírné přírodní bohatství, které se nachází všude kolem. Teď jsme svědky dalšího, velmi ambiciózního projektu, v jehož čele stojí korporace Ural průmyslový – Ural polární. Má za cíl vybudovat silnou dopravní infrastrukturu a potřebné energetické, těžební, zpracovatelské a průmyslové kapacity pro široké osvojení a rozvoj místních nerostných zdrojů. Elektrárna v Salechardu, kterou staví PSG-International a financuje Česká exportní banka, je jedním z prvních kroků „velkého uralského pochodu na sever“.

Úkolem EGAP je krýt rizika spojená s financováním českého vývozu zboží a služeb. Rizika, která jsou tržně nezajistitelná a proto nepojistitelná za běžných komerčních podmínek, protože jsou dlouhodobá, nelze je adekvátně diverzifikovat a ve hře je zpravidla hodně peněz, které má navíc splatit dlužník v zemi, kde politické, ekonomické a právní prostředí zvyšuje hrozbu, že se věci mohou vyvinout poněkud jinak. Čas od času se to samozřejmě stane i v Rusku. Aktuálně řeší EGAP velmi intenzívně pojistné události spojené s nesplácením několika úvěrů na dodávky sklářských technologií. Podepsala se na tom z velké části nedávná odbytová krize na ruském trhu, ale také podkapitalizace investora, drahé provozní financování, slabý management, nedůsledná kontrola peněžních toků atd. Je to jedna ze zkušeností, ze kterých EGAP vychází při zdokonalování interních procesů a vzájemné komunikace s financujícími bankami. Nové pohledy na oceňování rizik a jejich systematické a soustavné řízení a důsledný monitoring všech pojištěných obchodních případů jsou odpovědí na změnu rozsahu a složitosti pojišťovaných transakcí. Vždyť jenom výše zmíněná elektrárna na severním Uralu má pojistnou hodnotu 12 miliard korun a na základě vývoje v posledních letech se dá očekávat, že počet podobně rozsáhlých nebo i větších obchodních případů bude v portfoliu EGAP narůstat. Jednak je to dobré vysvědčení pro české exportéry a jednak je to potvrzení toho, že státní podpora exportu formou úvěrového pojištění má smysl, že pomáhá zvyšovat naši konkurenceschopnost na mezinárodních trzích a podporovat zaměstnanost u nás doma.

Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek