27.11.2012
Předběžné obchodní výsledky 2012 (tisková zpráva)

Na základě nově uzavřených pojistných smluv očekává EGAP rekordní obchodní výsledek. V roce 2012 pojistí vývoz českého zboží, služeb a investic v celkové hodnotě přibližně 84 mld. Kč. Podílejí se na tom především rozsáhlé obchodní případy, za které jsou považovány ty, jejichž pojistná hodnota překročí 1 mld. Kč. Zatím největší objem se váže k roku 2010, kdy EGAP pojistil český vývoz v hodnotě více než 67 mld. Kč.

Mezi zeměmi, do kterých EGAP v roce 2012 podpořil úvěrovým pojištěním český vývoz, je na prvním místě Rusko. Na celkovém objemu se podílí bezmála jednou čtvrtinou (20 mld. Kč). Největším letošním vývozem do Ruska jsou dodávky pro výstavbu paroplynové elektrárny u města Salechard na polárním kruhu. Výstavba elektrárny s pojistnou hodnotou 12 mld. Kč korun je součástí projektu na vybudování silné dopravní infrastruktury a potřebné energetické, těžební, zpracovatelské a průmyslové kapacity pro široké využití nerostných zdrojů na severním Uralu.

23.11. 2012 podepsali zástupci EGAP a největší ruské banky Sberbank of Russia Memorandum o vzájemném porozumění. Cílem je podpora rozvoje spolupráce v oblasti mezinárodního obchodu cestou stimulace českého exportu do Ruské federace a dalších zemí. Obě strany vyjadřují připravenost spolupracovat v řadě oblastí, jako je například středně a dlouhodobého financování vývozu českého zboží, služeb a investic a financování českého vývozu prostřednictvím úvěrů od Sberbank v tradičních měnách, ale v případě zájmu také v ruských rublech. Kromě toho vytváří memorandum předpoklady pro úzkou spolupráci i v dalších oblastech společného zájmu, třeba při souběhu exportního a provozního financování českých exportních projektů v Rusku.

Ing. Vlastimil Nesrsta
ředitel odboru PR a komunikace
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek