17.12.2012
Tisková zpráva EGAP

Dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) dnes jednomyslně zvolila Ing. Jana Procházku členem představenstva. Následně představenstvo společnosti zvolilo Ing. Jana Procházku předsedou představenstva a generálním ředitelem EGAP. Volba se uskutečnila na doporučení výběrové komise pro veřejné výběrové řízení vyhlášeného 5.10.2012 a po nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o souhlasu s členstvím Ing. Jana Procházky v představenstvu dne 14.12.2012.

Představenstvo EGAP dále na doporučení dozorčí rady zvolilo dosavadního člena představenstva a náměstka generálního ředitele Ing. Milana Šimáčka místopředsedou představenstva.

„Rád bych navázal na všechno pozitivní, co EGAP za 20 let své existence dokázal v podpoře českých exportérů“, řekl po svém zvolení Ing. Jan Procházka a zdůraznil, že přebírá vedení společnosti v době, kdy se mezinárodní obchod stále potýká s dopady celosvětové hospodářské krize a podpora exportních aktivit českých firem prostřednictvím úvěrového pojištění se státní podporou tak nabývá ještě většího významu.

© EGAP  2018
Mapa stránek