26.02.2013
EGAP i nadále pojišťuje export do Běloruska

Zahraniční obchod s Běloruskem dosáhl za loňský rok nového maxima, konkrétně více než 11 miliard korun. Viditelný nárůst si připsal export, v jehož struktuře dominovaly stroje a přepravní zařízení. Vzhledem k plánované modernizaci běloruského průmyslu by český export mohl ve svém růstu pokračovat a to i přes velmi složitou ekonomickou situaci, ve které nyní Bělorusko je. To se odráží mimo jiné v tom, že je zařazeno do nejhorší, tj. sedmé, skupiny kategorizace rizik OECD.

V portfoliu pojištěných rizik EGAP má Bělorusko velmi specifické postavení. V posledních letech mají v Bělorusku čeští vývozci celou řadu významných vývozních příležitosti, které by rádi využili. Všechny tyto příležitosti jsou však spojeny s požadavkem na exportní financování a pojištění se státní podporou.

S ohledem na velké objemy pojištěné v posledních dvou letech je prakticky vyčerpán stanovený teritoriální limit. S ohledem na zájmy proexportní politiky ČR ve vztahu k této zemi i významné vývozní zájmy řady českých vývozců by ale bylo nereálné zastavit další pojišťování do této země s poukazem na skutečnost, že je vyčerpán teritoriální limit.

Z tohoto důvodu se tedy představenstvo EGAP rozhodlo pokračovat v pojišťování exportu do Běloruska, byť v omezenější míře využitím rozšířených obezřetnostních opatření. To podle slov generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Procházky na jedné straně umožní podpořit některé velmi dobře připravené obchodní případy a na druhé straně pokrýt stoupající rizika. V žádném případě nezvyšuje EGAP své ceny, jen přísněji posuzuje riziko vyplývající z ekonomické situace Běloruska.

Navrhovaná opatření jsou rozdělena do dvou skupin. První skupinu tvoří povinně uplatňovaná opatření, bez nichž nelze poskytnou pojištění vývozních úvěrových rizik. Druhou skupiny pak skutečnosti, které výrazně přispějí k pozitivnímu rozhodnutí, tj. k pojištění vývozu.

Veškeré obchodní případy se budou samozřejmě posuzovat individuálně, nicméně výše podílu hodnoty vývozu vytvořené v České republice musí činit při pojištění vývozu minimálně 70 % jeho hodnoty a spoluúčast pojištěných bank se zvyšuje v případě vývozních odběratelských úvěrů z 5% na 15% s tím, že banky mohou z poloviny tuto spoluúčast přenést na vývozce. Pozitivní roli při schvalování obchodních případů může sehrát případná státní záruka Běloruska nebo například to, že závazky dlužníků zúčastněných na vývozu se sídlem v Bělorusku jsou zajištěny zahraničními subjekty (např. záruky ruských bank).

© EGAP  2018
Mapa stránek