30.04.2013
Výsledky obchodní činnosti EGAP za rok 2012

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. dosáhla v loňském roce rekordního obchodního výsledku. Pojistila vývoz českého zboží, služeb a investic v celkové hodnotě 72,1 mld. Kč. Meziročně jde o 36% nárůst objemu nově uzavřených pojistných smluv. Na rekordním výsledku se podílejí z velké míry především rozsáhlé obchodní případy, tj. případy v objemu nad 1 mld. Kč. Takových bylo v loňském roce celkem 20.

Tento rekordní objem potvrzuje, že se čeští exportéři dokáží i nadále, a to dokonce v rostoucím měřítku, prosazovat na zahraničních trzích. V roce 2012 pojistil EGAP nové vývozní úvěry, bankovní záruky a investice českých právnických osob do celkem 42 zemí. Dominantní zůstává Rusko, kam směřovalo celkem 49 pojistných smluv v celkovém objemu 22,4 mld. Kč. Jinak se ale oproti předchozímu roku teritoriální struktura výrazně diverzifikovala. Dalšími významnějšími zeměmi, kam směřovalo nové pojištění aktivit českých exportérů, bylo Srbsko, Ázerbájdžán, Indie či Bulharsko. Více než 80% z celkového objemu tvořily dodávky strojů a přepravních zařízení.

Na předepsaném pojistném EGAP vybral téměř 2 mld. Kč, naopak celoroční objem výplat pojistných plnění činil 1,3 mld. Kč. Kromě toho dosáhl v roce 2012 EGAP mimořádného úspěchu ve vymáhací činnosti, když za celý rok 2012 objem všech zpětně vymožených pohledávek dosáhl rekordní výše 762 mil. Kč (což bylo oproti druhému nejvyššímu objemu z roku 2008 o plných 183 mil. Kč více). Tento rekordní výsledek ovlivnily zejména dva faktory: prodej pohledávky z pojistné události sklárny Ekran (Rusko) a dále podpis tzv. refresh kubánských dluhů, jímž se tato země zavázala zaplatit za každou novou dodávku zboží z České republiky platbou předem, a to včetně celkem vysokých sankčních úroků vztahujících se ke starým závazkům Kuby vůči EGAP.

Hospodářský výsledek za účetní období 2012 byl však záporný, a to ve výši -205,4 mil. Kč. Hlavní příčinou tohoto výsledku byla podstatně vyšší tvorba rezerv na staré obchodní případy. Rezerva na pojistná plnění si vzhledem k v závěru roku nahlášeným novým pojistným událostem vyžádala podstatné navýšení její tvorby v rozsahu, který rozhodujícím způsobem ovlivnil výsledek hospodaření do ztráty oproti původně plánovanému zisku. Rozsah rezervy nevybočuje z praxe obdobných úvěrových pojišťoven v zahraničí a EGAP s financujícími bankami podnikají nezbytné kroky ekonomického a právního charakteru k řešení ohrožených úvěrů a snížení výše potenciální škody, která tím může být v konečném výsledku i nižší než účetní ztráta. Ztráta bude uhrazena čerpáním z fondu, vytvořeného příděly ze zisku minulých období. Ke krytí ztráty tak nebudou použity žádné prostředky vytvořené vklady ze státního rozpočtu.

Hana Hikelová
Ředitelka odboru PR a komunikace
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek