22.05.2013
Komplex v Adleru otevřel své brány (stavitel.ihned.cz)

V první polovině května otevřel své brány obchodně administrativní komplex v černomořském letovisku Adleru.

Toto město je součástí největší aglomerace v Rusku, jejímž centrem je město Soči. Rozsáhlá zakázka probíhala od března 2011 a vyžádala si stavební investice ve výši 56,3 milionů eur. Na exportním financování díla se podílela PPF Banka a menší měrou též První česko - ruská banka. Vše probíhalo pod dohledem Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

Největším objektem nové chlouby Adleru je třípodlažní obchodní dům, který na ploše zhruba 30 000 m2 nabízí hypermarket, několik multikin a řadu butiků. Další významnou část komplexu tvoří desetipodlažní administrativní budova, která vyrostla na ploše 1167 m2. Přízemí budovy je určeno ke komerčním účelům a její součástí jsou ve dvou nejvyšších patrech i bytové prostory.

Zajímavou součást této zakázky představuje energoblok, který elektřinou zásobuje jak stávající sousední obchodní středisko, tak především celý areál, který v Adleru vznikl pod taktovkou PSJ. Dodavatelem technologie byla firma ENKOM Brno, která zajišťovala klíčovou dodávku - mikroturbíny od americké firmy Capstone. Další složitou subdodávku představovaly elektroinstalační práce realizované českou firmou ABB. Výsledkem je malá elektrárna složená ze čtyř mikroturbín, které mění levný plyn na elektřinu, teplo a chlad.

“Díky kvalitní spolupráci se srbskou dodavatelskou firmou se nám do konce loňského roku podařilo dokončit většinu stavebních prací. V dalších čtyřech měsících jsme se soustředili na realizaci venkovních zpevněných ploch, dobudování inženýrských sítí a především na vlastním oživení jednotlivých objektů. Ty bylo totiž třeba propojit s novým energoblokem, což obnášelo velmi složitý proces s řadou provozních zkoušek,“ zdůraznil Ing. Jaroslav Řičánek, projektový manažer Divize export PSJ, a.s.

Aglomerace Soči, která se nachází mezi pobřežím Černého moře a úpatím Kavkazu, bude v roce 2014 hostit zimní olympijské hry. Není tedy náhodou, že PSJ zde vedle zakázky v Adleru realizuje ještě jednu stavbu. Přímo v Soči roste náklady ve výši 17 milionů eur multifunkční centrum Torgovyj Kvartal. V tomto uceleném areálu bude na konci června 2013 otevřeno sedm nových samostatně stojících čtyř až pětipodlažních objektů, které budou sloužit kancelářským, obchodním a gastronomickým účelům.

Autor: Jiří Kučera

© EGAP  2018
Mapa stránek