24.05.2013
EGAP hostí výroční zasedání Bernské unie – Pražského klubu

Ve dnech 28. – 29. května 2013 se v Praze uskuteční jubilejní 20. výroční zasedání Bernské unie - Pražského klubu. Více než 70 delegátů úvěrových pojišťoven bude diskutovat především o nových trendech v oblasti exportního financování a pojištění do rizikových teritorií. Velký prostor bude věnován také regionálnímu vývoji v zemích MENA (Alžírsko, Sýrie, Egypt, Libye, Irák), ASIA (Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam), SNS (Rusko, Kazachstán, Uzbekistán) a vzájemné spolupráci exportních pojišťoven.

Podle slov generálního ředitele EGAP Jana Procházky je spoluorganizování jarního zasedání Pražského klubu významnou událostí a příležitostí pro výměnu názorů k problematice vývozního úvěrového pojišťování. „Jednání je o to významnější, že se uskuteční znovu po dvaceti letech v Praze. Věřím, že EGAP zvládne tuto významnou, dlouho připravovanou akci nejen po organizační stránce jako hostitelská organizace, ale také splní svoji roli jednoho z nejzkušenějších členů Pražského klubu při vedení diskuzí a výměně názorů mezi členy klubu,“ dodává Jan Procházka.

Pražský klub byl založen před 20 lety jako součást Bernské unie za finančního přispění Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Skupina byla pojmenována po městě, kde se konalo ustavující zasedání. Činnost klubu byla tedy zahájena v roce 1993, a to za aktivního přispění hostitelské organizace - Exportní garanční a pojišťovací společnosti - EGAP.

Hlavním cílem založení původně pětičlenné skupiny byla technická pomoc nově vzniklým exportním úvěrovým agenturám (tzv. „ECA´s“) střední Evropy při rozvoji jejich systémů pojišťování vývozních úvěrových rizik a investic. Tato podpora byla a je poskytována převážně formou technické diskuze dvakrát do roka, a to na jarním a podzimním zasedání a touto formou se usnadňuje ad hoc výměna informací. Kromě toho členové skupiny nových i vyspělých pojistitelů využívají informační síť pro výměnu dat a zkušeností k problematice pojišťování vývozních úvěrových rizik.

Zakládajícími členy Pražského klubu byly původně exportní agentury zemí střední Evropy a později byla tato skupina rozšířena o nové začínající agentury z Asie a Afriky. Dnešní Pražský klub je rostoucím subjektem s 37 členy z celého světa. Členové pojistili export v celkovém objemu téměř 30 mld. USD.

Hana Hikelová
Ředitelka PR a komunikace

© EGAP  2018
Mapa stránek