12.12.2014
EGAP pojistí česko-izraelský společný vývoz do třetích zemí (Právo)

Pojištění vývozu pro české firmy na třetích trzích, na kterém se podílí i firma z Izraele. To je podstata nové dohody o vzájemném zajišťování, kterou na konci listopadu podepsala pojišťovna EGAP s izraelskou pojišťovnou ASHRA.
Dohoda je výsledkem jednání podnikatelské mise organizované Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a Hospodářskou komorou ČR v rámci nedávné vládní návštěvy českých představitelů v Izraeli.
Pojištění ze strany ASHRA platí recipročně pro izraelské firmy, na jejichž vývozu se podílejí firmy z Česka. „Prakticky se uplatní v případech, kdy je český nebo izraelský vývozce hlavním dodavatelem vývozního projektu a využívá k jeho realizaci subdodávek vývozců z druhé země,“ vysvětluje generální ředitel EGAP Jan Procházka.
Pojistitelem financování takového projektu je pojišťovna země hlavního dodavatele a pojišťovna subdodavatele zajišťuje pojistitele v rozsahu národních subdodávek. Pojistná angažovanost pojišťovny EGAP v Izraeli činí zatím tři miliardy korun.
„Izrael má oproti ČR vstup na některé trhy světa složitější. A právě v kontextu nadstandardních vztahů na diplomatické úrovni nabízí dohoda mezi pojišťovnami EGAP a ASHRA skvělý a bezpečný odrazový můstek,“ uvedl prezident Česko-izraelské obchodní komory Pavel Smutný.
Dohody o vzájemném zajišťování jsou standardními právními nástroji, které sjednávají exportní pojišťovny na podporu financování s oficiální podporou vývozů svých národních vývozců. Slouží k tomu, aby bylo možné sdílet mezi pojišťujícími společnostmi rizika vyplývající z vývozních kontraktů jejich národních vývozců do třetích zemí. EGAP má v současné době sjednáno okolo 20 takových dohod se všemi klíčovými partnerskými exportními pojišťovnami.
 

© EGAP  2018
Mapa stránek