16.09.2013
EGAP podporuje také malé a střední firmy (Právo)

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) v současnosti připravuje celou řadu novinek, a to zejména pro exportující malé a střední podniky. Právě malým a středním firmám chce nabídnout administrativně rychlejší a jednodušší formu projednání jejich vývozu.

            To je v souladu s novou obchodní strategií firmy, která chce těmto podnikům umožnit lepší přístup k exportnímu pojištění. „EGAP tu rozhodně není jen pro velké firmy. Aktivně hledáme nové potenciální klienty a informujeme je o možnostech exportního pojištění a financování a produktech a službách EGAP,“ řekl generální ředitel společnosti Jan Procházka.

Společnost nově pořádá semináře pro začínající exportéry, kdy zjednodušenou formou představuje svou činnost (termíny a přihlášku najdete na webových stránkách EGAP).

            Pro zájemce o exportní pojištění plánuje EGAP dvě velké akce v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Tou první je 9. 10. 2013 od 11 hodin konference Exportní financování, druhou pak tentýž den od 14.30 hod. seminář „Novinky v oblasti exportního pojištění“. Obou akcí se zájemci z řad exportérů mohou zúčastnit zdarma.

Pravidelné informace

Zásadní změnou pro podnikatele je nový pojistný proces u pojištění odběratelského úvěru, tedy u nejžádanějšího produktu. Jeho cílem je transparentně popsat jednotlivé fáze, v nichž se obchodní případ během přípravy a schvalování v EGAP nachází. Výsledkem by mělo být zejména zrychlení pojišťování. Další výhodou pro klienty je přehlednost, kdy „průvodcem“ pojištěním je pouze jedna kontaktní osoba.

            Novinkou je podle generálního ředitele Procházky i to, že u nových obchodních případů mají banky a exportéři nyní možnost dostávat pravidelně automaticky generovaný e-mail, ve kterém je specifikováno, v jaké fázi projednávání daného případu je a také, jak dlouho již v EGAP na případu pracují. Všechny kroky jsou transparentně nastavené, je jasné, kdy a jaké konkrétní podklady EGAP vyžaduje od klientů. V momentě jejich dodání mu začíná běžet lhůta na zpracování.

Pojištění firem ve světě

Pro nové klienty může být zajímavou informací i to, kde všude EGAP firmám pomáhá. První pololetí skončilo pro EGAP velmi pozitivním hospodářským výsledkem, společnost pojistila export do 32 zemí za více než 43 miliard korun, nyní už se blíží k 50 miliardám. Více než polovina pojištěného exportu mířila do prioritních zemí, které stanovuje nová exportní strategie ČR, další více než čtvrtina pak do zemí zájmových.

            Nevíce zastoupené z pohledu objemu nového pojištění byly tři země, a to Rusko (asi 20 %), Turecko (17 %) a Ázerbájdžán (16 %), významný podíl připadl ještě na Indii, Izrael, Francii a Slovinsko.

            „Konkrétně se jednalo o pojištění exportních odběratelských úvěrů na rekonstrukci železniční trati v Ázerbájdžánu, výstavbu závodu na výrobu tištěných spojů a dodávky pro modernizaci metalurgického průmyslu v Rusku, výstavbu silnice v Ázerbájdžánu, dodávky zařízení na těžbu uhlí a pro tepelnou elektrárnu Adularya v Turecku, dodávky turbín a generátorů do Izraele a o dodávku autobusů do Francie,“ vyjmenovává největší letošní projekty Procházka.

            Souhrnná aktuální výše všech platných pojistných smluv a příslibů pojištění dosáhla ke 30. červnu 2013 výše 231,7 miliardy korun.

 

Autor: Hana Hikelová, ředitelka PR a komunikace

© EGAP  2018
Mapa stránek