20.04.2015
Výrobce vodních turbín MAVEL: Ukázkový příběh úspěšného českého exportéra. Díky EGAP (All for POWER)

V poslední době se nás novináři velmi často ptají na příběh nějaké firmy, která díky podpoře Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vyrostla ve významného exportéra. Po řadě negativních článků spojených se spornými obchodními případy z let minulých je na místě prezentovat také příběhy, které neskončily pojistnou událostí, ale úspěchem. A těch je v portfoliu EGAP naprostá většina. Vždyť jsme za dobu své existence pojistili český export za více než 720 miliard korun.

Jedním z příkladů je společnost MAVEL, která je klientem EGAP už od roku 1999. Za tu dobu využila služeb EGAP v desítkách případů. Velmi často je také jednou z prvních českých firem, která se prosadí na nových trzích. MAVEL je výrobněinženýringová společnost specializovaná na turbíny pro vodní elektrárny od 30 kW do 30 MW. Firma má více než 100 designů Kaplanových, Francisových, Peltonových a Micro turbín včetně výrobních zařízení. Vše v souladu s poptávkou zákazníků z celého světa. Společnost byla založena v roce 1990 se sídlem v Praze jako inženýringová firma, zaměřená na vodní elektrárny.

Vedení společnosti během prvních dvou let reinvestovalo zisk do pronájmu prostor ve výrobním závodě v Benešově, který se stal sídlem společnosti v roce 1994. Technické a výrobní zázemí pak v roce 1997 rozšířila díky nákupu společnosti ČKD Turbotechnics. Právě v Benešově se nyní vyrábějí turbíny, které najdeme téměř na všech světových kontinentech. Společnost MAVEL instalovala po celém světě už více než 400 turbín do vodních elektráren. Zhruba 44 % se jich nachází ve střední Evropě, 25 % v západní Evropě, 17 % ve východní Evropě a zemích SNS, 6 % v Asii, 4 % v Americe a 3 % v Africe. Společnost nejčastěji dodává Kaplanovy turbíny, a to v 57 procentech, nicméně zájem je i například o Francisovy turbíny. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu. Přímo v Benešově pracuje už více než 200 zaměstnanců.

Podle údajů obchodního úseku EGAP patří MAVEL mezi českého vývozce s nejdelší historií využívání služeb EGAP. Za 15 let bylo sjednáno více než 70 pojistných smluv, z velké většiny na bankovní záruky vůči zahraničním odběratelům firmy, ale také několik smluv na předexportní financování, vývozní odběratelské úvěry a výrobní riziko. Teritoria vývozu zahrnují jak evropské státy, tak i vzdálenější země jako např. Kanada, Jižní Korea, Panama nebo Uganda. „Z obchodního pohledu jde o klienta, který řádně plní svoje závazky vyplývající z vývozních smluv a v posledních letech si nejsem vědom, že bychom museli s klientem řešit jakékoliv potíže, požadavky na prodlužování záruk a podobně.

O produkty společnosti je rostoucí zájem po celém světě, a jeho nabídka turbín pro vodní elektrárny je také stále širší. Firmě se také daří bojovat s rostoucí asijskou konkurencí, a to zejména kvalitou svých produktů a servisu,“ dodává vedoucí oddělení pojištění investic EGAP v zahraničí Michal Pravda. Společnost v žádném případě neusíná na vavřínech. I v budoucnu hodlá investovat do vývoje a inovací jak v produktové řadě, tak v technologické základně výroby. Příkladné je i finanční řízení obchodních zakázek firmy MAVEL i ekonomiky firmy celkově. Její trvale pozitivní hospodářské výsledky umožnily navýšit pojistný limit na tohoto vývozce. „Přál bych si více takových klientů a těším se na nové obchodní případy s tímto vývozcem,“ konstatuje Michal Pravda.

To, že se rýsují další zajímavé obchodní případy, potvrzuje i vedení firmy MAVEL. Navázat by se tak již brzy mohlo na úspěšné projekty z nedávné doby. Jde například o dodávky pro vodní elektrárnu Grodno v Bělorusku či dodávky do zemí Latinské Ameriky. „Naprosto unikátní je pak úspěch české firmy v Jižní Koreji, kde benešovská společnost vyhrála ve výběrových řízeních a jako jedna z prvních českých firem dodala Kaplanovy turbíny pro nové vodní elektrárny,“ říká generální ředitel EGAP Jan Procházka a dodává: „Všichni sledujeme zájem jihokorejských firem o investice v Česku. Na druhou stranu existuje jen málo společností, kterým se naopak podařilo dostat se na tento náročný asijský trh. Bezesporu jde tak o referenční zakázku nejen pro MAVEL, ale obecně pro český export.“

© EGAP  2018
Mapa stránek