21.04.2015
Podpora exportu: Výnosy musí být vyšší než rizika (businessinfo.cz )

Společnost EGAP pojistila za dobu své existence export za 720 miliard korun. Mířil do více než stovky zemí světa, především do rizikovějších teritorií. Bez nadsázky platí, že bez státní podpory exportu v podobě pojištění EGAP by tento export nevnikl.

Vzhledem ke specifičnosti státní podpory exportu ale v minulosti nedocházelo k systematickému vyhodnocování její efektivity. Většina ekonomicky vyspělých zemí má úvěrovou pojišťovnu podobnou EGAP, bez obdobné podpory by čeští exportéři nebyli na některých trzích konkurenceschopní z pohledu financování. Stát tak ale na sebe přebírá prostřednictvím EGAP nemalé riziko. „Musí platit základní pravidlo – a to, že výnosy u obchodních případů musejí být vyšší než rizika pro stát. I proto jsme vypracovali metodiku, jak efektivitu vyhodnotit,“ říká generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Nejdůležitější je nastavení toho, co je výnosem pro stát, respektive výnosem pro ekonomiku. Po diskusích s předními ekonomy lze za nejzásadnější považovat počet vytvořených či udržených pracovních míst. Důležitým aspektem je také diverzifikace exportu, právě EGAP je v tomto směru jedním z hlavních nástrojů státní politiky exportu. Ročně v průměru podpoří český vývoz do 40 zemí světa.

Druhou částí EPE je zhodnocení rizika transakce. „Tady vycházíme hlavně z interních dat EGAP o daném obchodním případě. Konkrétně se hodnotí riziko dlužníka, požadavek na kapitál, zajištění, vztah pojistné hodnoty a jistiny úvěru a koncentrace pojistné angažovanosti,“ popisuje Jan Procházka.

Metodika pak umožní relativně rychle vyhodnotit jednotlivé obchodní případy. „Určitě není ambicí, aby tato metoda nahradila rozhodování o jednotlivých případech, ale dokáže upozornit na silné a slabé stránky. A je důležité jasně pojmenovat, co naše činnost ekonomice přináší. Kolik podpora exportu vytváří pracovních míst a kolik přináší zpět do veřejných rozpočtů,“ říká  generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Nejde přitom o první krok pojišťovny EGAP k většímu důrazu na efektivitu státního pojištění exportu. Už druhým rokem fungují také nově nastavená pravidla o českém podílu na vývozu. Exportéři musejí při projednávání pojistných smluv prokázat, že podíl českých subdodávek bude činit minimálně 50 % hodnoty transakce. „Dodržování českého podílu je zásadní právě pro podporu zaměstnanosti v Česku. A také pro podporu malých a středních podniků. Když se podívám na případy za poslední rok, průměrně je u větších zakázek 20 českých subdodavatelů,“ vysvětluje Jan Procházka.

EGAP samozřejmě nadále bude plnit svou funkci, tedy pojišťovat obchodní případy, které s sebou nesou vyšší politické, teritoriální nebo komerční riziko a pro soukromé úvěrové pojišťovny jsou nepojistitelné. Nicméně větší důraz bude klást na to, jaký přesah má pojištění takového exportu do české ekonomiky.

© EGAP  2018
Mapa stránek