20.05.2015
Škoda Praha postaví v Černé Hoře elektrárnu za devět miliard (e15.cz )

Škoda Praha ze skupiny ČEZ dodá do Černé Hory blok pro uhelnou elektrárnu v Pljevlje za devět miliard korun. Zařízení má výkon 250 megawattů, tedy jako osmina Temelína. Škoda zvítězila v konkurenci devíti firem.

„S tímto regionem máme jako dodavatel dobré zkušenosti, na Balkán dodaly již v minulosti české a slovenské firmy zařízení o výkonu čtyři tisíce megawatů,“ vysvětluje úspěch dvouletého snažení Peter Bodnár, generální ředitel Škoda Praha.

Spolupráce českých a slovenských firem bude pokračovat i v tomto případě významnou součástí projektu je vysoutěžená dodávka kotle ze SES Tlmače.

Do projektu budou zapojeny také místní firmy. Nový blok je strategickou investicí dominantního výrobce a distributora elektrické energie Elektroprivredy Crne Gore (EPCG) s cílem zabezpečit spolehlivé dodávky elektřiny občanům.

Nový blok je strategickou investicí černohorské energetické společnosti EPCG, v níž většinu vlastní stát a 43,7 procenta italská společnost A2A. Již dříve firma uvedla, že budoucí partner bude muset zajistit úvěr nebo jiné financování, které pokryje 75 až 85 nákladů projektu.

Škoda Praha o financování projektu jednala s Českou exportní bankou a Exportní garanční a pojišťovací společností, které zajišťují podporu tuzemským vývozcům.

O výstavbu elektrárny měla zájem mimo jiné čínská společnost Chian Machinery Engineering Corp (CMEC), která podle dřívějších informací nabídla postavit elektrárnu za 326 milionů eur.

Nabídka české firmy byla o 12,5 milionu eur vyšší. Soutěže se účastnilo také konsorcium vedené polským podnikem POL-MO či skupina pod vedením slovenské Istroenergo.

Škoda Praha je dodavatelem energetických zařízení na klíč. Ve své 60ti leté historii dodala více než 40 tisíc megawatů tepelných a jaderných elektráren do celého světa. Hlavní orientací firmy je export, kde má ambice stát se „lokomotivou“ českého energetického průmyslu.

Elektrárna Pljevlja je hlavní černohorský zdroj elektřiny, kterou vyrábí spalováním hnědého uhlí z nedalekých dolů. Elektrárna stojí v severní části Černé Hory, funguje od října 1982. Podle projektu měla mít dva bloky o výkonu 210 MW, vybudován byl pouze ale jeden. Technické a správní objekty nicméně vznikly pro potřeby dvou bloků. Elektrárna pokrývá čtvrtinu černohorské spotřeby elektřiny. Ve výjimečných situacích tento podíl může vzrůst až na 34 procent. Pro chlazení využívá vodu z nedaleké nádrže Otilovići

© EGAP  2018
Mapa stránek