15.06.2015
Výrobce vodních turbín MAVEL: Ukázkový příběh úspěšného českého exportéra. Díky EGAP (All for POWER )

V poslední době se nás novináři velmi často ptají na příběh nějaké firmy, která díky podpoře Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vyrostla ve významného exportéra. Po řadě negativních článků spojených se spornými obchodními případy z let minulých je na místě prezentovat také příběhy, které neskončily pojistnou událostí, ale úspěchem. A těch je v portfoliu EGAP naprostá většina. Vždyť jsme za dobu své existence pojistili český export za více než 720 miliard korun.
Jedním z příkladů je společnost MAVEL, která je klientem EGAP už od roku 1999. Za tu dobu využila služeb EGAP v desítkách případů. Velmi často je také jednou z prvních českých firem, která se prosadí na nových trzích. MAVEL je výrobně- inženýringová společnost specializovaná na turbíny pro vodní elektrárny od 30 kW do 30 MW.
Firma má více než 100 designů Kaplanových, Francisových, Peltonových a Micro turbín včetně výrobních zařízení. Vše v souladu s poptávkou zákazníků z celého světa. Společnost byla založena v roce 1990 se sídlem v Praze jako inženýringová firma, zaměřená na vodní elektrárny.
KDO JE MAVEL?
Vedení společnosti během prvních dvou let reinvestovalo zisk do pronájmu prostor ve výrobním závodě v Benešově, který se stal sídlem společnosti v roce 1994. Technické a výrobní zázemí pak v roce 1997 rozšířila díky nákupu společnosti ČKD Turbotechnics. Právě v Benešově se nyní vyrábějí turbíny, které najdeme téměř na všech světových kontinentech. Společnost MAVEL instalovala po celém světě už více než 400 turbín do vodních elektráren. Zhruba 44 % se jich nachází ve střední Evropě, 25 % v západní Evropě, 17 % ve východní Evropě a zemích SNS, 6 % v Asii, 4 % v Americe a 3 % v Africe. Společnost nejčastěji dodává Kaplanovy turbíny, a to v 57 procentech, nicméně zájem je i například o Francisovy turbíny. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu. Přímo v Benešově pracuje už více než 200 zaměstnanců.
MAVEL A EGAP
Podle údajů obchodního úseku EGAP patří MAVEL mezi českého vývozce s nejdelší historií využívání služeb EGAP. Za 15 let bylo sjednáno více než 70 pojistných smluv, z velké většiny na bankovní záruky vůči zahraničním odběratelům firmy, ale také několik smluv na předexportní financování, vývozní odběratelské úvěry a výrobní riziko. Teritoria vývozu zahrnují jak evropské státy, tak i vzdálenější země jako např. Kanada, Jižní Korea, Panama nebo Uganda. „Z obchodního pohledu jde o klienta, který řádně plní svoje závazky vyplývající z vývozních smluv a v posledních letech si nejsem vědom, že bychom museli s klientem řešit jakékoliv potíže, požadavky na prodlužování záruk a podobně. O produkty společnosti je rostoucí zájem po celém světě, a jeho nabídka turbín pro vodní elektrárny je také stále širší. Firmě se také daří bojovat s rostoucí asijskou konkurencí, a to zejména kvalitou svých produktů a servisu,“ dodává vedoucí oddělení pojištění investic EGAP v zahraničí Michal Pravda. Společnost v žádném případě neusíná na vavřínech. I v budoucnu hodlá investovat do vývoje a inovací jak v produktové řadě, tak v technologické základně výroby. Příkladné je i finanční řízení obchodních zakázek firmy MAVEL i ekonomiky firmy celkově. Její trvale pozitivní hospodářské výsledky umožnily navýšit pojistný limit na tohoto vývozce. „Přál bych si více takových klientů a těším se na nové obchodní případy s tímto vývozcem,“ konstatuje Michal Pravda.
To, že se rýsují další zajímavé obchodní případy, potvrzuje i vedení firmy MAVEL. Navázat by se tak již brzy mohlo na úspěšné projekty z nedávné doby. Jde například o dodávky pro vodní elektrárnu Grodno v Bělorusku či dodávky
do zemí Latinské Ameriky. „Naprosto unikátní je pak úspěch české firmy v Jižní Koreji, kde benešovská společnost vyhrála ve výběrových řízeních a jako jedna z prvních českých firem dodala Kaplanovy turbíny pro nové vodní elektrárny,“ říká generální ředitel EGAP Jan Procházka a dodává: „Všichni sledujeme zájem jihokorejských firem o investice v Česku. Na druhou stranu existuje jen málo společností, kterým se naopak podařilo dostat se na tento náročný asijský trh. Bezesporu jde tak o referenční zakázku nejen pro MAVEL, ale obecně pro český export.“

Autor: Hana Hikelová
 

© EGAP  2018
Mapa stránek