22.06.2015
EGAP spolupracuje s korejskou exportní agenturou (TRADE NEWS )

Při příležitosti jarního zasedání bernské unie a pražského klubu byla ve florencii podepsána dohoda o vzájemném zajišťování mezi EGAP a korejskou exportní agenturou K-SURE. EGAP tak navázal na memorandum o spolupráci mezi pojišťovnami, které bylo podepsáno v září loňského roku.

„Hlavním smyslem spolupráce s touto významnou světovou úvěrovou pojišťovnou je nejen podpora našeho exportu do Korejské republiky, ale především možnost podílet se na společných projektech ve třetích zemích, umožní nám reciproční zajišťování obchodních případů obou pojišťoven,“ dodal k podpisu dohody generální ředitel EGAP Jan Procházka.
Korejská pojišťovna přitom patří k nejsilnějším na světě, od roku 1992 pojistila korejský export v přepočtu za 40 bilionů korun. Nejvíce exportu z Korejské republiky míří logicky do zemí Asie (29 %) a Středního východu (18 %). Podle Jana Procházky „jde o teritoria, kam se čeští exportéři sami dostanou jen velmi těžko, ve spolupráci s korejskými firmami by to mohlo být výrazně snadnější“.
Už v nedávné minulosti EGAP svým pojištěním podpořil vývoz několika českých vývozců do Koreje. Šlo například o dodávky turbín od benešovské společnosti Mavel pro malé vodní elektrárny Seungcheon, Nakdan, Hapcheon, Yipo a Gangjeong, dále o dodávky firmy MSA pro Korea Gas Corporation, vývoz obráběcích strojů od společnosti Škoda Machine Tool nebo dodávky převodovek pro větrné elektrárny od společnosti Wikov.
EGAP od loňska spolupracuje na podobné bázi například s americkou Export-Import Bank, díky níž už se podařilo vyvézt v Česku vyrobené zboží například do Brazílie, Uruguaye či Izraele.


Korea Trade Insurance Corporation Korea Trade Insurance Corporation (K-sure) byla založena v červenci 1992 jako oficiální vývozní úvěrová agentura Korejské republiky podle zákona o pojišťování vývozu z roku 1968. Posláním je podporovat export, a tím přispět k národnímu hospodářství. Dozorovým orgánem je Ministerstvo znalostní ekonomiky. K-sure chrání korejský obchod v jeho vývozních a zámořských zahraničních investičních aktivitách prostřednictvím svých produktů, jako je pojištění vývozních úvěrů, pojištění zámořských investic, úvěrových záruk, a různými dalšími programy a službami. Za dobu své existence pojistila export za 2 biliony USD. Je stejně jako EGAP členem Bernské unie.

© EGAP  2018
Mapa stránek