20.08.2015
Chceme prostě na příkladech ukázat, že nejsme jen pro velké firmy (Prosperita)

Mezi podnikateli se stále ještě setkáte s názorem, že EGAP je pojišťovnou určenou jen pro ty největší vývozce. Ale zdaleka tak tomu dnes již není. Naopak, představitelé EGAP se snaží o to, aby jeho produkty byly srozumitelné i pro nováčky v exportu, a zejména, aby EGAP vstoupil do praxe malých a středních vývozců jako jedna z jistot v podnikání a pronikání za zahraniční trhy. O tom informuje i průzkum, který pro tuto pojišťovnu připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, a jehož výsledky najdete na předchozí straně Prosperity. V této souvislosti jsem Ing. Janu Procházkovi, generálnímu řediteli EGAP, položila tři otázky:

Proč malé a střední firmy, které exportují, stále doufají v to, že bude jejich zahraniční partner solidní? Zkušenosti ukazují, že sebedůvěryhodnější společnost se může z ničeho nic přece jen zachovat zcela jinak, než káží dobré mravy...

To je těžké posuzovat, mají pocit, že když zahraničního partnera znají roky a osobně se s ním přátelí, nemůže se nic stát. Ale zejména v zemích mimo EU bohužel víme o celé řadě případů, kdy zahraniční odběratel české firmě nezaplatil. A pro malý a střední podnik může být nezaplacení faktur likvidační. Pokud chtějí malé a střední podniky exportovat do rizikovějších teritorií, a za sebe říkám, že je to dobře, protože je podporujeme v tom, aby svůj vývoz diverzifikovali, tak ale musejí umět ošetřit rizika. A jedním ze způsobů, jak to udělat, je pojištění pohledávky.

Jak je pojišťování pohledávek finančně náročné a podle čeho se stanovuje cena? Může si firma na pojištění velké pohledávky také půjčit, vzít si úvěr?

Cena se liší případ od případu. Zásadní je, do jaké země vývoz míří. Tady EGAP musí dodržovat pravidla OECD. Země jsou zařazené do jednotlivých skupin podle rizika, a když to zjednoduším, OECD nám určuje, pod jakou minimální cenu nesmí jít cena pojistky. Dalším faktorem pro stanovení ceny je rating zahraničního odběratele a také doba, jak dlouho bude splácet. Takže to rozmezí je obrovské. Když si někdo pojistí fakturu na 100 000 korun, která má být splacena třeba do 60 dnů, dostane se na cenu pojistky v desetinách procenta. Když ale chce někdo stavět elektrárnu v hodně rizikovém teritoriu, která se pak bude splácet deset let, musí počítat s cenou pojištění i třeba nad 10 %. Na zaplacení pojištění by si firmy brát úvěry neměly, není to věc, kterou by EGAP podporoval. Na webových stránkách máme tzv. kalkulačku, když si tam exportér zadá jednotlivé parametry obchodního případu, zjistí alespoň orientačně, v jakém rozmezí se bude pohybovat cena pojištění.

Vydali jste užitečnou brožurku, která přibližuje řadu vývozních projektů menších firem. Kde všude ji mohou zájemci získat?

Brožura zahrnuje celou škálu námi pojištěného vývozu českých malých a středních podniků. Chceme prostě na konkrétních příkladech ukázat, že nejme jen pro velké hráče. Brožura je v elektronické podobě k dispozici na našich webových stránkách http://www.egap.cz v rubrice EGAP pro MSP. Samozřejmě ji budeme rozdávat na konferencích a seminářích, které se budou týkat exportu malých a středních podniků.

© EGAP  2018
Mapa stránek