10.09.2015
Otevíráme cestu nápadům pro investice do energetiky a obnovitelných zdrojů (All for POWER )

Spoutat vítr, vodu či slunce můžete i vy prostřednictvím inovativního nápadu. A to nejen v České republice, ale také v zahraničí, kde se pro českou energetiku otevírá stále větší prostor. Pro to ale potřebujete spolehlivého partnera. A koho jiného si vybrat než banku, která má s energetikou i exportem bohaté zkušenosti, jen v České republice a na Slovensku profinancovala investice v energetice za více než 30 miliard korun a má za sebou sílu a zkušenosti jedné z největších finančních skupin? Takovou je UniCredit Bank a my jsme vyzpovídali Jiřího Flégla, jejího manažera strukturovaného a exportního financování a nově také ředitele UniCredit Factoring. Prozradil nám, proč hrají české energetické projekty ve světě prim a také jak z partnerství s bankou vytěžit maximum.

České ekonomice se daří, napětí v zahraničí však roste. Jak tato situace dopadá na český export?

Čeští exportéři musí hledat alternativní exportní trhy. Tomu procesu napomáhá dobrá kondice české ekonomiky i situace v dříve oblíbeném Rusku a dalších postsovětských zemích. Dění ve východní Evropě exportéry nutí vracet se na tradiční trhy nebo se naopak v rámci diverzifikace poohlížet po trzích nových.

Podílí se na českém vývozu i energetika?

Samozřejmě, je to dokonce jeden z nejvýznamnějších sektorů. Energetika je mnohým českým firmám blízká, v rozvojových zemích a zejména v Latinské Americe je po ní vysoká poptávka. České firmy tam stále ještě těží ze jména Baťa. Navíc se o nás ví, že jsme velice schopní například v dodávkách hydroturbín, které Latinská Amerika díky rozsáhlým vodním zdrojům poptává. Trend nástupu obnovitelných zdrojů vnímáme na celém světě a leží v nich obrovský potenciál pro naše vývozce. Investice do energetiky jsou mimo jiné výhodné v tom, že často předcházejí dalším investicím do jiných sektorů - do technologií pro ochranu životního prostředí a budování infrastruktury, ale také strojírenství či zemědělství.

A co u energetických exportních projektů vůbec přidá banka? „Pouze“ zajistí finance?

Banka při podpoře exportu obecně plní tři role. Peníze jsou samozřejmě vždy na prvním místě a zajistit je neznamená jen otevřít úvěrovou linku. Obzvlášť v tak kapitálově náročném odvětví jako je energetika, je třeba řešit financování komplexně a optimalizovat jeho čerpání s využitím široké škály produktů. Velikost skupiny UniCredit je obrovskou výhodou, díky které můžeme využívat synergií a kontaktů na partnerské banky po celém světě - v Evropě, USA, Číně či Jižní Americe.

Do kontraktu tedy přinesete své jméno jako záruku?

Silná banka za zády dodavatele představuje vždy výhodu, například na ruskojazyčných trzích se pak stává nutností. Právě v Rusku jsme přes problémy tamní ekonomiky velice aktivní díky spolupráci se sesterskou bankou. Ale nejde jen o zahraniční partnery, exportérům pomáháme i s cestou ke státní podpoře ve formě pojištění EGAP. To umožňuje ošetřit i běžně nepojistitelná rizika včetně například rizik politických.

Takže financujete projekty jen s podporou tohoto pojištění?

Rozhodně ne. Proti politickým, měnovým, právním i dalším rizikům vždy navrhneme vhodný mix platebních a zajišťovacích instrumentů. Naše práce začíná ještě před kontraktem, kdy každý projekt pečlivě konzultujeme. A to je ta třetí role banky - poradce. V UniCredit Bank máme specializovaný tým poradců pro energetiku a financování obnovitelných zdrojů i odborníky s bohatými zkušenostmi s exportním financováním. Ti ve spolupráci s našimi analytiky, kteří sledují trendy v energetice i její regulaci, připraví vhodný mix produktů pro konkrétní projekt. Nezapomínáme ani na zdánlivé drobnosti jako jazykovou vybavenost našeho týmu. Cílem banky je, aby klient dosáhl na nejvhodnější formu financování při zajištění myslitelných rizik. Navíc mu můžeme poskytnout konkurenční výhodu například posunutím lhůt splatnosti nebo nabídkou levnějšího úvěru svým zahraničním odběratelům. Právě schopnost poskytnout takto komplexní řešení nás posouvá mezi naprostou špičku. To dokazuje i loňské prvenství v soutěži exportního financování EuroMoney.

Okterých zemích mohu jako exportér uvažovat?

Na takovou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Z pohledu rizik je nejjednodušší zaměřit se na nám blízkou Evropu - Slovensko, Německo, Rakousko. Uspět na takových trzích však vyžaduje jedinečné produkty a know-how. Konkurovat cenou zavedeným západoevropským energetickým firmám není vždy možné. Z tohoto pohledu je lepší to zkusit jinde.

Můžete to blíže přiblížit?

Stačí se rozhlédnout na různé světové strany. Latinská Amerika nabízí exportní i importní příležitosti s možností vzájemných investic. Brazílii, Mexiko, Chile nebo Uruguay čekají se stabilizací hospodářství masivní investice do nových technologií v energetice, ochraně životního prostředí, infrastruktuře nebo průmyslu. Rozhodně nezapomeňme na jihovýchod Asie nebo africké země. Rozvojové země stojí na počátku modernizace svých ekonomik. Ve střednědobém horizontu budou muset uspokojit rostoucí nároky a poptávku střední třídy. A oblasti životního prostředí a energetiky jsou pro ekonomickou expanzi zásadní. Přítomnost českých exportérů je zde zatím minimální, trhy jsou hladové po nových produktech.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Pro důkazy nemusíme chodit daleko, stačí zůstat v naší praxi. Například v Etiopii jsme pomohli zapojením několika bankovních instrumentů a pojištění EGAP dokončit investici do výstavby pivovaru za půl miliardy korun, podobná částka putuje do exportu technologií a služeb v Egyptě. V Ázerbájdžánu to bylo rovnou třikrát tolik, jednu a půl miliardy jsme nedávno jako první s podporou EGAP zprostředkovali do Laosu. Velkým tématem rozvojových trhů bude v příštích dekádách i úspora energie.

Jak toho konkrétně mohou využít čeští exportéři?

Odpovím poměrně častým příkladem z praxe. Firma specializující se na energetiku nabídne zákazníkovi audit a optimalizaci nákladů na energie spotřebované výrobou samotnou, ale třeba i světlem nebo topením. My vzniklou pohledávku odkoupíme. Odběratel je spokojený, protože získá delší splátkový kalendář rozvržený až na několik let a může vše splácet ze vzniklých úspor. Dodavatel pohledávku dostane splacenou ihned, zároveň ale získal nabídkou delší splatnosti velice významnou konkurenční výhodu. Ani zde nejde o malé částky, tyto projekty se pohybují v desítkách až stovkách milionů korun.

© EGAP  2018
Mapa stránek