17.09.2013
Komora představila české firmy v Ázerbájdžánu (prvnizpravy.cz)

Hospodářská komora České republiky uspořádala podnikatelskou misi na investiční fórum do Ázerbájdžánu. Mise má za cíl posílit spolupráci mezi obchodními komorami a dalšími podnikatelskými organizacemi členských států EU a partnerských zemí a napomoci rozvoji vztahů mezi podnikateli na obou stranách.

„Ázerbájdžán je jednou z šesti zemí Východního partnerství společně s Ukrajinou, Arménií, Běloruskem, Moldavskem a Gruzií, ve kterých se v letošním roce konají investiční fóra v rámci projektu East Invest. Projekt slouží k rozvoji obchodních kontaktů zejména mezi malými a středními podniky a jednoznačně zviditelňuje investiční příležitosti v cílových zemích, což ostatně patří mezi jeho hlavní strategické cíle,“ vysvětluje Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru HK ČR

„Ázerbájdžán je navíc zařazen mezi 26 zájmových zemí v rámci Exportní strategie České republiky. Je to země se strategickou geografickou polohou. Má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik z postsovětských republik, a to hlavně díky bohatým nerostným zásobám. Se vším zmíněným jde samozřejmě ruku v ruce  rozvoj průmyslu a obchodu," dodal.

V rámci podnikatelské mise, které se zúčastnilo 12 zástupců českých firem, připravila HK ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Baku a Česko-ázerbájdžánskou obchodní komorou ještě separátní podnikatelský seminář.

Předmětem setkání bylo propojení českých a ázerbájdžánských zástupců byznysu zejména v ropném průmyslu, strojírenství, stavebnictví, či finančnictví.

Nejvýznamnějším bodem programu české podnikatelské delegace v Baku byla účast na investičním fóru, které zorganizovala Německo-ázerbájdžánská hospodářská komora ve spolupráci se státní agenturou AZPROMO. V rámci investičního fóra proběhla předem připravená bilaterální jednání mezi registrovanými firmami, a to nejen z ČR a Ázerbájdžánu, ale i z ostatních zemí EU a států Východního partnerství.

České firmy absolvovaly celkem téměř 30 jednání, převážně s ázerbájdžánskými protějšky a představiteli státní správy v Ázerbájdžánu, uvedla tisková mluvčí Lenka Vodná.

„Z našeho úhlu pohledu byla podnikatelská mise úspěšná. Potenciál Ázerbájdžánu spatřujeme především v obrovském stavebním boomu, který je zejména v Baku vidět všude. Máme za sebou několik jednání s velmi významnými partnery, s kterými řešíme konkrétní projekty. Díky vládní podpoře exportu ČR vítáme pomoc českých bank s pojištěním EGAPu. Jejich finanční nabídka exportních kreditů výrazně pomáhá k získávání těchto zakázek,“ řekl Jaroslav Jirkovský, člen představenstva a ředitel exportu společnosti PSJ a.s.

© EGAP  2018
Mapa stránek