10.09.2015
Česká spořitelna poskytla exportní odběratelský úvěr pro jednoho z největších výrobců termosolárních elektráren na světě - firmu Abengoa (All for POWER )

Schopnost produkovat elektrickou energii ze slunce v době, kdy je jí nejvíce potřeba, je podmínkou dalšího rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česká spořitelna, a.s., financuje pod pojištěním EGAP dodávku turbínového ostrova z plzeňské firmy Doosan Škoda Power. Dodávka je určena pro projekt výstavby termosolární elektrárny (CSP), která má schopnost akumulovat energii ze slunečního svitu a měnit ji na energii elektrickou i v době, kdy slunce nesvítí.

Ve vydání All for Power 4/2014 Lenka Tomanová představila odbor, jenž se v České spořitelně v rámci její korporátní části - Erste Corporate Banking, zabývá exportním financováním. Odbor Trade and Export Finance, jehož je Lenka Tomanová ředitelkou, připravil ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. exportní odběratelský úvěr na financování vývozu turbínového ostrova z Doosan Škoda Power pro projekt Atacama I.
Španělská firma Abengoa dodává inženýrské projekty v rámci smluv „na klíč“, jež zahrnují oblast energetiky a životního prostředí. Dále pak sama provozuje společnosti, které produkují energii z obnovitelných zdrojů a biopaliva, spravují vodní zdroje a rozvodné soustavy. V oboru projektování a výstavby má skupina více než sedmdesátiletou tradici. Specializuje se mimo jiné na dodávky CSP, hybridních solárněplynových, elektráren na biopaliva a konvenčních elektráren, dále pak na projekty přeměny biomasy na biopaliva, výroby pitné vody z mořské či odpadní vody a rozvodných sítí. Novým projektem společnosti Abengoa je výstavba a provozování termosolární elektrárny o výkonu 110 MW v Chile v regionu Antofagasta v poušti Atacama. Princip tohoto zařízení využívající parní cyklus spočívá v tom, že 10 600 heliostatických zrcadel (každé z nich o ploše 140 m2) soustředí sluneční paprsky na přijímač, umístěný na 250 metrů vysoké věži, kde ohřeje solný roztok na více než 500°C. Unikátní skladovací systém, vyvinutý v Abengoa, umožňuje roztavený roztok uchovávat a po dobu až 18 hodin energií z tohoto solného roztoku zahříváním vody produkovat páru potřebnou pro pohon 110 MW turbogenerátoru. Ten dodává elektrickou energii do sítě i v době bez slunečního svitu. Vysokohorská poušť Atacama v severní Chille patří k nejsušším místům na Zemi. Díky tomu má tato nehostinná oblast nejvyšší úhrn slunečního záření na světě a vynikající podmínky pro využití solární energie. Umístění elektrárny Atacama I spolu s technologií umožňující skladovat ohřátý solný roztok poskytuje dostatek energie potřebné pro nepřetržitou dodávku elektrické energie. Elektrárna je unikátní v tom, že množství vyráběné energie lze v určitém rozsahu řídit nezávisle na denní době podle okamžité spotřeby.
Srdcem technologie, kterou dodá Doosan Škoda Power, je osvědčená 110 MW turbína typu MTD50. Tento dlouholetý klient České spořitelny patří mezi přední světové výrobce parních turbín s výkony 10 až 1200 MW vlastního designu. Nabízí optimální řešení projektů turbosoustrojí, turbínových ostrovů a strojoven parních turbín pro jaderné elektrárny, kombinované cykly, fosilní elektrárny včetně superkritických, průmysl a obnovitelné zdroje, a to včetně dlouhodobé údržby, modernizace a retrofitů.

© EGAP  2018
Mapa stránek