11.09.2015
Malé a střední firmy stále podceňují rizika, ukázal nedávný průzkum AMSP ČR pro EGAP (TRADE NEWS )

Z průzkumu AMSP ČR pro exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) mezi 500 firmami vyplynulo, že 50 % exportérů z řad MSP vyváží do evropských zemí mimo eu, 34 % z nich pak do zemí SNS. Jen 21 % z nich však pojišťuje své pohledávky (faktury). Podle předsedy představenstva Karla Havlíčka je patrné, že firmy v období růstu mají trvale tendence podceňovat rizika. Jestliže hlavní problém nevidí podniky v ceně pojistky, potom je elementární nezabezpečení pohledávek hrozbou, a to zejména v době, kdy může dojít k poklesům trhů.

EGAP vloni pojistil obchodní případy 46 malých a středních podniků, šlo o více než třetinu nově uzavřených pojistných smluv. Jen v prvním pololetí letošního roku pojištěním podpořil při vývozu už 30 firem z řad MSP. Většinu exportérů, kteří využívají úvěrové pojištění, pojistily komerční pojišťovny. To je podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky v pořádku, EGAP je tu totiž především od toho, aby pojistil rizika, která komerční pojišťovny ze své povahy nepojistí. Podle Jana Procházky je pozitivní, že ti, co pojištění využívají, deklarují nejčastěji využití služeb EGAP a KUPEG.
„Za EGAP je pro nás cenné hlavně to, že se snížilo procento těch, kteří naše služby považují za administrativně složité. Před dvěma lety jsme připravili pro MSP speciální balíček produktů a jeho hlavním znakem bylo právě výrazné snížení administrativy,“ dodává Jan Procházka. Zjednodušení administrativy pozitivně hodnotí i AMSP, stejně tak jako rostoucí znalost produktů EGAP. Podle Karla Havlíčka je ale „určitým překvapením, že jen 6 % respondentů je informováno od své banky, že EGAP dokáže pojistit rizikovější teritoria. Snižování rizik vlastních klientů by přitom mělo být prvořadým úkolem bank.“ EGAP se proto nyní zaměří společně s bankami na proškolení jejich zaměstnanců na regionálních pobočkách. Naváže tak na semináře, které pořádá už druhým rokem pro vývozce.

ZDROJ: AMSP ČR

© EGAP  2018
Mapa stránek