18.09.2015
EGAP podpoří vývoz do Běloruska (Hospodářské noviny )

Snadnější vývoz do Běloruska a lepší podmínky na tamním trhu umožní českým podnikatelům státní úvěrová pojišťovna EGAP. Dosud přitom Bělorusko patřilo mezi státy, pro které platila přísnější pravidla pro pojištění exportu. „Po českém exportu je v Bělorusku velká poptávka, jsme tam tradičním dodavatelem,“ připomíná obchodní náměstek pojišťovny Marek Dlouhý.
EGAP bude nyní krýt 90 procent rizika a spoluúčast bank dosáhne 10 procent. Zároveň pojišťovna změnila pravidlo o českém podílu – v případě vývozu do Běloruska podpoří ty případy, kde bude tvořit český podíl na zakázce minimálně 60 procent.
„Změna souvisí jednak s novým nastavením spoluúčastí EGAP obecně, jednak s pokračující pozitivní zkušeností s běloruským trhem. Díky zajištění části rizika v Londýně máme nyní na Bělorusko dostatečný limit,“ říká generální ředitel EGAP Jan Procházka.
V posledních dvou letech EGAP exportérům kryl 85 procent rizika s tím, že obchodní případy musely splňovat navíc podmínku sedmdesátiprocentního českého podílu. „Podle pravidel, která byla doposud nastavená, se téměř nedalo do Běloruska dostat,“ uvádí Jiří Kovář, generální ředitel společnosti Unis, jež patří mezi největší tuzemské exportéry v Bělorusku a provádí rekonstrukce hydrokraku pro společnost Naftan.
Mezi další významné zakázky patří výstavba závodu na výrobu dekorativního papíru ve Šklově či dodávky železničního zabezpečovacího zařízení a vývoz vysokotlakých palivových čerpadel. EGAP v poslední době také podpořil výstavbu farmy pro chov prasat v Borisově, vývoz zařízení na zpracování mléka a technologii na výrobu sladu.
Rozjednaná je ale i celá řada nových zakázek. „České firmy by se měly podílet na další etapě modernizace palivové jednotky v Naftanu, rozjednaný je vývoz dodávek pro vodní elektrárny, dodávky lokomotiv, rekonstrukce energobloku a zajímavá je možnost dodávek pro stavbu metra v Minsku,“ uvedl Dlouhý.
EGAP má nyní v Bělorusku pojistky ve výši devíti miliard korun. Obchody v poslední době uzavíral hlavně se státními bankami či silnými běloruskými státními firmami. Jen v loňském roce pojišťovna podpořila export za více než čtyři miliardy a i letos uzavřela pojistné smlouvy na nové obchodní případy. „Bělorusko je pro nás významné, protože je čitelnější než jiné postsovětské země a otevírá cesty ke členům euroasijské ekonomické unie, jako jsou Rusko, Bělorusko nebo Arménie,“ podotýká šéf Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust.
EGAP také během září změnil financování, které se týká bankovního financování exportu. Banky budou dostávat bonusy a malusy podle toho, kolik jim zkrachuje exportních úvěrů.

Autor: Kateřina Adamcová

© EGAP  2018
Mapa stránek