24.09.2015
Originální český nápad může díky státní podpoře dobýt evropský trh (businessinfo.cz )

Úspěšný projekt představily EGAP a TA ČR v rámci strojírenského veletrhu v Brně. Týká se společnosti Lešikar, která s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, vyvinula pokročilý senzor do tachografů v nákladních automobilech.

„Evropská regulace vyžaduje, aby nové tachografy nebyly ovlivnitelné vnějším prvkem, zejména působením magnetu. Naše řešení je technologicky nejvyspělejší, proto už dnes máme velkou poptávku prakticky z celé Evropy,“popsal vynález předseda představenstva Jakub Lešikar.

Exportní pojišťovna EGAP ve spolupráci s TA ČR rok pilotně testovala možnost spolupráce při podpoře exportu výrobků založených na českých nápadech. Nyní se podařilo dokončit první projekt, další budou následovat. Ve schvalovacím řízení jsou například návrhy na výrobu moderních filtrů do čistíren odpadních vod, na datové rozvaděče nebo na produkci prostředku na účinné a rychlé čištění vzácných kovů.

V případě projektu společnosti Lešikar státní podpora v podobě pojištění EGAP pomohla dotáhnout úspěšný výzkum až na konečný trh k zahraničním zákazníkům. Bez tohoto pojištění by firma nezískala bankovní financování (tento vývoz financuje ČSOB) a nemohla by rozjet výrobu.

„Společná podpora EGAP a TAČR zvýší tržby společnosti Lešikar na několikanásobek současného stavu. Podpoříme kvalitní český nápad, českou firmu, zároveň přivedeme do ekonomiky několik desítek milionů korun na tržbách a podpoříme zaměstnanost v ČR,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Proto se také státní instituce a podnikatelské svazy dohodly na další spolupráci.

„Chceme společně propojovat výzkumné instituce a komerční sféru. Státem podpořený výzkum tak bude mít možnost uplatnit se na globálním trhu,“ zdůraznila Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. „Dosud probíhala spolupráce v režimu pilotního ověřování. Hledaly se možnosti, jak co nejlépe dostat výsledky českých nápadů do světa,“ dodal Jan Procházka.

EGAP, TA ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Czech Trade, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků na veletrhu podepsaly mnohostranné memorandum o další spolupráci v tomto projektu. „Je to důležitý krok k tomu, abychom zabránili výprodeji českého know-how do zahraničí. Tato spolupráce umožní české nápady držet u nás a vyvážet až výsledné produkty,“ okomentovala podpis Rut Bízková.

Státní instituce a podnikatelské svazy tvoří pracovní skupinu, která bude pokračovat v hledání dalších výzkumných projektů, hodnotit jejich pokrok a v rámci svých kompetencí budou výzkumným projektům pomáhat s komercionalizací. Celou spolupráci bude zaštiťovat nově budované Poradenské centrum TA ČR.

© EGAP  2018
Mapa stránek