11.11.2015
EGAP nepomáhá jen velkým firmám (Technik - Speciál: podpora exportu)

„Čeští exportéři v poslední době vykazují řadu obchodních úspěchů. Jak jim při tom pomáhá Exportní garanční a pojišťovací společnost?“ zeptali jsme se předsedy představenstva a generálního ředitele EGAP Ing. Jana Procházky:

EGAP pomáhá hlavně v rizikovějších teritoriích, především při exportu mimo země EU. Když to zjednoduším: jsme základním nástrojem státu pro podporu diverzifikace exportu.
Český vývoz je nyní extrémně závislý na EU. Míří tam více než 85 % celkového objemu. EGAP svým pojištěním pomáhá v ostatních teritoriích. Např. v loňském roce jsme podpořili exportéry v téměř 40 zemích světa. Celkově máme zkušenosti za dobu existence EGAP s více než stovkou zemí. Za tuto dobu EGAP podpořil export už za téměř 750 mld. Kč. Troufám si říci, že bez pojištění EGAP by naprostá většina tohoto vývozu vůbec nevznikla.
 Když se podívám na loňský a letošní rok, je určitě pozitivní, že se nám daří pojistit export do některých zemí Latinské Ameriky, Afriky i Asie. Dominantou pro české exportéry jsou stále státy SNS. I když zájem o Rusko ochladl, v Ázerbájdžánu a v Bělorusku je pro české firmy stále hodně příležitostí a naše reference jsou tam dobré.

Mezi tuzemskými exportéry nefigurují pouze velké firmy, ale i řada malých a středních podniků. Podařilo se už prolomit jejich obavy, že EGAP je tu pouze pro velké vývozce?

To, že je tady EGAP jen pro velké firmy, je klišé, s nímž musíme pořád bojovat. Už více než dva roky se snažíme podpořit právě export malých a středních firem. Naše semináře, které pořádáme zvláště pro malé a střední podniky, navštívilo přes 1 500 podnikatelů. Podařilo se nám oslovit řadu nových klientů. Stále však (bohužel) platí, že zejména menší firmy podceňují rizika spojená s exportem mimo země EU.
I proto jsme pro ně připravili už v loňském roce balíček upravených produktů, jejichž hlavním znakem je rychlost vyřízení a snížené administrativní nároky. Pojišťujeme faktury už od 100 000 Kč, takže naše služby může využít opravdu kdokoliv. A pokud se malý a střední podnik chce pojistit kvůli riziku nezaplacení faktury ze strany odběratele, nabízíme zajímavé sazby pojištění.
Uvedu to na příkladu. Když bude chtít firma vyvézt zboží za 600 000 Kč do Kazachstánu nebo do Ázerbájdžánu (tedy do zemí, kde je podle OECD kategorie rizika 5) a odběratel bude vyžadovat splatnost faktury 3 měsíce, cena pojistky za tuto transakci je 5 640 Kč. Pokud by pak odběratel včas nezaplatil, český exportér obdrží plnění od nás a vymáhání dluhu řeší EGAP.

EGAP svými službami vykrývá mezeru na trhu, na kterou nemají soukromé úvěrové pojišťovny dostatečnou kapacitu. Jaké nové pojistné produkty pro pokrytí úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb, s investicemi v zahraničí, s financováním výroby pro vývoz a příp. i vystavováním záruk za vývozce nabízíte tuzemské klientele?

U pojišťování exportu už moc nových produktů asi vymyslet nejde. EGAP nabízí srovnatelnou škálu jako přední světové úvěrové pojišťovny. Nové jsou spíše podmínky. Měnili jsme Všeobecné pojistné podmínky, máme jasná pravidla o českém podílu na podpořeném vývozu, a jak už jsem zmiňoval, upravili jsme také produkty pro malé a střední firmy.
Kromě toho se snažíme podpořit export výsledků výzkumu a vývoje, kde spolupracujeme s Technologickou agenturou ČR a máme uzavřený první obchodní případ. Snažíme se propojit výzkumnou a komerční sféru. Chceme pomoci v tom, aby české nápady zůstaly doma a nebyly zbytečně prodávány do zahraničí třeba formou patentů. Prvním pojištěným případem je vývoz speciálních snímačů otáček pro tachografy. Je to součástka, která pro černou skříňku nákladního auta dodává informace o rychlosti vozidla a o tom, zda řidič dělá povinné přestávky v jízdě. Vyvinula je společnost Lesikar a jsem rád, že jsme s tímto exportem mohli pomoci.

Pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle domácího nebo zahraničního kupujícího poskytuje KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s., spoluvlastněná EGAP a belgickou úvěrovou pojišťovnou Ducroire / Delcredere SA. N. V. Jak hodnotíte její činnost? Nakolik je portfolio jejích produktů zajímavé pro české exportéry?

KUPEG je tu především pro malé a střední podniky. A na rozdíl od EGAP pojišťuje export i do zemí Evropské unie. To právě EGAP může jen omezeně, pokud jde o úvěry dlouhodobého charakteru. Když to zjednoduším: KUPEG je standardní komerční úvěrová pojišťovna. EGAP jako státní pojišťovna pokrývá především segment, kterému se komerční pojišťovny nevěnují nebo věnovat nemohou. S KUPEG ale máme několik společných projektů. Hlavní je to, že jsme schopni tzv. dozajistit jejich klienty v rizikovějších teritoriích nebo v případech, kdy limit KUPEG pro určitou zemi nedostačuje.

© EGAP  2018
Mapa stránek