11.11.2015
LESIKAR: úspěšný pilotní projekt nové aktivity na podporu exportu (Technik - Speciál: podpora exportu)

Společnost LESIKAR se stala prvním úspěšně završeným projektem nové aktivity EGAP na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje. EGAP ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhledává výzkumně-vývojové projekty financované státem a pomáhá je komercionalizovat. Výsledkem takové podpory je pomoc české ekonomice i veřejným rozpočtům. Dochází také k většímu propojení výzkumné a komerční sféry, což je v ČR jeden z hlavních problémů podpory výzkumu a vývoje.

V pondělí 14. září, v první den konání MSV 2015, bylo krátce před polednem podepsáno memorandum mezi státními institucemi a podnikatelskými svazy, které prodlužuje jejich vzájemnou spolupráci na projektu na podporu komercionalizace státem podpořeného výzkumu. Podpis memoranda následoval po pracovní schůzce všech zúčastněných stran, na které byly zhodnoceny výsledky projektu za rok jeho fungování a předloženy návrhy na spolupráci na další období. Memorandum podepsalo osm zúčastněných stran: za EGAP její generální ředitel Jan Procházka, za TA ČR její předsedkyně Rút Bízková a dále náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, za Czech Trade Martin Hlavička, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.
Díky této mnohostranné spolupráci, která se dohodla na loňském MSV, se dnes lze pochlubit již prvním konkrétním a úspěšným projektem, který se podařilo zrealizovat. Pilotním projektem této nové aktivity EGAP na podporu exportu a výsledků výzkumu a vývoje se stal projekt LESIKAR – podpora exportu snímače otáček pro tachografy. Jedná se o originální český nápad: součástku pro černou skříňku nákladního auta, která dodává informace o rychlosti vozidla, a zda řidič dělá povinné přestávky v jízdě. Slovy generálního ředitele EGAP Jana Procházky se jedná o podporu exportu s přidanou hodnotou a o podporu „poslední míle“, tj. před samotným cílem.

Podle předsedkyně TA ČR Rút Bízkové ale není hlavní zprávou dne to, že se projekt povedl a fungoval, ale že se všichni aktéři dokázali domluvit na spolupráci. V tomto projektu vše funguje jako řetěz, a proto je nezbytné, aby dobře fungovaly všechny jeho články po sobě. Podstatné není to, že tyto články máme, ale to, že fungují společně v přesné návaznosti, zdůraznila Rút Bízková.
Výsledky této nové aktivity EGAP a TA ČR vyzdvihl i prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, který označil tento první projekt za „velký konkrétní výsledek“. Tato slova podpořil i viceprezident SP ČR Radek Špicar, když vyzdvihl aktivitu a iniciativu TA ČR. Upozornil rovněž na neutěšenou situaci, kdy pouze malý zlomek velkých financí investovaných do státní správy se vrací díky následné komercionalizaci. Tento a další podobné projekty by se tedy mohly stát prvními vzorovými příklady, jak to dělat „jinak a lépe“.
Na další období, stvrzené podpisem memoranda, jsou připraveny nové dva projekty, které se již blíží fázi realizace. Dále pak se uvažuje o 8–10 dalších projektech, které jsou z hlediska exportu i ostatních zvolených kritérií velmi nadějné. Jak zdůraznila Rút Bízková, je lepší dobře dotáhnout jeden referenční projekt než se „utopit“ v mnoha projektech najednou.

Společnost LESIKAR vyvíjí a prodává různé typy snímačů s bezpečnostní funkcí pro dopravní prostředky, např. tahače, vysokozdvižné vozíky apod. Do autobusů dodává zařízení na kontrolu zavřených dveří. Díky financování ČSOB, které pojistil EGAP, nyní může firma dodávat evropským výrobcům snímače otáček pro tachografy. Je to součástka pro černou skříňku nákladního auta, která poskytuje informace o rychlosti vozidla a také o tom, zda řidič dělal povinné přestávky v jízdě.
Unikátnost tohoto zařízení spočívá v tom, že je mimořádně odolné vůči působení vnějšího magnetického pole. LESIKAR je pouze druhou firmou, která takové zařízení v Evropě vyvinula, avšak jeho řešení snese oproti konkurenci působení až 100x silnějšího vnějšího magnetu. Řešení LESIKAR je proto chráněno mezinárodním patentem.
Zájem o toto zařízení projevuje většina výrobců nákladních aut v Evropě. Pro výrobce nadřazených systémů může použití tohoto systému přinést dosažení nezávislosti vůči jejich přímé konkurenci. Momentálně se připravuje i rozšíření prodeje tohoto systému dopravní bezpečnosti z EU do USA a do Ruska.

Díky tomuto úspěšně realizovanému projektu z původně mikrofirmy vyrůstá malý nebo až středně velký podnik. Dá se očekávat, že z oblasti automotive budou firmě LESIKAR přicházet další zakázky, jejichž výsledkem budou nové úspěšné produkty.
A na čem pracuje firma LESIKAR dnes? „V rámci centra kompetence pracujeme mj. na snímačích pro turbodmychadla. Obtížnost úlohy spočívá v extrémně vysokých provozních teplotách a otáčkách, které musí snímač zvládnout. Pokud zákazníci přijmou tachografický snímač, nabídneme jim snímač hladiny močoviny do systému pro hlídání emisí (EURO6),“ říká Jakub Lešikar, předseda představenstva společnosti LESIKAR

© EGAP  2018
Mapa stránek