24.11.2015
Nový systém pojištění úvěrů zvýhodňuje export v oblasti moderních technologií (Hospodářské noviny )

K nejzkušenějším mezi komerčními bankami, které financují český export do zahraničí, patří ČSOB. Jakou má tato banka zkušenost s pojišťováním vývozních rizik, jsme se ptali Jany Ševčíkové z útvaru exportního financování.

Můžete popsat největší změny, k nimž došlo v pojišťování vývozních rizik během letošního roku?

V srpnu vydala Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP, pozn. red.) dokument, který upravuje výši spoluúčasti u zemí zahrnutých do kategorie rizikových. Od ledna příštího roku budou moci některé banky žádat o bonus, tedy zvýšené pojistné krytí. Naopak jiné banky dostanou malus, takže jim EGAP krytí sníží.

Podle jakých kritérií se bude o zvýhodnění nebo znevýhodnění určité banky rozhodovat?

Systém vychází ze škodního poměru konkrétní banky, v němž EGAP hodnotí desetiletou rizikovost banky – to znamená vyplacené pojistné plnění, vymožené částky, zaplacené pojistné a podobně. Bonusové banky dosáhnou na vyšší pojistné krytí svých úvěrů, a to o dvě procenta. Jelikož se polovina spoluúčasti vesměs přenáší na exportéry, tak ti budou zatíženi méně, vyberou-li si k financování svých obchodů banku, s níž má EGAP dlouhodobě dobrou zkušenost. Nový systém umožňuje pojistné krytí exportních odběratelských úvěrů od devadesáti až do sta procent. Bonifikuje vývoz výsledků vědy a výzkumu a vývoz, u kterého je český podíl vyšší než 70 procent.

Jak funguje podle vaší zkušenosti spolupráce státní pojišťovny EGAP s úvěrujícími komerčními bankami?

My s EGAP úzce spolupracujeme od jejího vzniku. V oblasti exportního pojištění je to náš hlavní partner, proto se vzájemně snažíme nastavit co nejvýhodnější podmínky pro naše exportéry. Velmi dobře hodnotím ochotu EGAP naslouchat našim doporučením.

Mají čeští exportéři jinou možnost pojištění exportu při sjednávání úvěru než u EGAP?

Jistou alternativou jsou komerční pojišťovny, ale jenom pro některé typy případů.

Jaké jsou rozdíly pro exportéry při pojištění u EGAP a při pojištění v komerční instituci? Může se pojistit komerčně i drobný exportér a měl by šanci získat komerční pojištění do rizikovějších destinací?

EGAP pojišťuje tržně nepojistitelná, politická a komerční rizika a také delší úvěry a rizikovější země. Zbytek je k dispozici komerčním pojišťovnám. Ty pojistí rizika kratší, řekněme maximálně do pěti let. Co se rizikovosti týká, vždycky záleží na tom, jestli se najdou na trhu upisovatelé ochotní dané riziko v určité délce a objemu peněz upsat.

V čem jsou podle vašeho názoru podmínky nastavené od EGAP pro české exportéry vyhovující a v čem ne?

Má-li pojištění splnit svůj cíl, pak musí být konkurenceschopné v celosvětovém měřítku. Pojištění by nemělo být přísnější nebo proces jeho získání zdlouhavější než pojištění, která mají k dispozici konkurenti českých exportérů. Cílem je vyvézt co možná nejvíce zboží a služeb, neboť na to navazují pozitiva fungování celé ekonomiky. V celé řadě nám konkurujících zemí přistupují volněji k národnímu podílu nutnému pro získání pojištění. To je velké téma. V zákoně máme podmínku „národního zájmu“, ale EGAP aplikuje u vývozu nutný padesátiprocentní český podíl, u Běloruska dokonce šedesátiprocentní.

Firmy si stěžují na délku procesu při pojišťování. Jak dlouho trvá sjednání pojištění?

Délka procesu sjednávání pojištění je něco, co bychom s EGAP rádi dále unifikovali. V první fázi EGAP vytvořil procesní cestu, nyní je třeba k jednotlivým krokům přiřadit konkrétní lhůty, které aktuálně chybějí.

Mění se struktura vývozu z hlediska finančních objemů, přibylo menších a středních firem? Jaký je minimální objem obchodu, abyste se jím zabývali?

Při jednotlivých obchodech minimální objemy neřešíme. Vždy se snažíme klientovi nabídnout pro něj co nejlepší řešení. V uplynulém roce jsme tak řešili financování v objemu 300 000 eur i několika desítek milionů eur. ČSOB má s EGAP uzavřenou smlouvu, na jejímž základě získáváme pojištění pro financování malých a středních podniků ve zrychlené proceduře.

Jak se v poslední době mění struktura českého exportu z teritoriálního hlediska? Přinesly tyto změny nějaké komplikace při pojišťování vývozu?

Zaznamenáváme o něco méně obchodů do Ruska s doprovodným financováním, což je dáno mezinárodními sankcemi. Do pojistných smluv vkládá EGAP nové sankční klauzule, které musíme ještě doladit, než budou ve finálním znění.

Do kterých zemí byste v současnosti vývoz nefinancovali?

Musíme dodržovat právní řád České republiky, Evropské unie a také mezinárodní právo. Kvůli sankcím například nemůžeme nyní financovat dodávky do Íránu, ale připravujeme se na to, až to zase bude možné. Do Ruska můžeme financovat jen dodávky, které nám mezinárodní sankce umožní.

Přestože jste komerční instituce, hodnotíte nějak při sjednávání obchodu i jeho přínos pro českou ekonomiku?

Přínos pro českou ekonomiku sledujeme a hodnotíme jej i formálně skrze požadavky EGAP. Banky mohou pomoct svou expertizou a mohou do systému podpory exportu půjčovat peníze. Samotnou podporou exportu by se ale měl zabývat stát, příslušná ministerstva a jimi řízené instituce.

Jaký vývozní artikl nejčastěji financujete?

Vzhledem k tomu, že ČSOB se financováním zahraničního obchodu zabývá již od svého vzniku v roce 1964, financovali jsme již mnoho zajímavých projektů. Financujeme vývoz pro velké rafinerie, autobusy, vlaky, turbíny, tiskařské stroje, armatury, ale třeba i technologie pro prasečí farmy.

Museli jste v poslední době žádat o pojistná plnění?

ČSOB má podle statistik pojišťovny EGAP dlouhodobě minimální objem pojistných událostí. Z posledního období je možné zmínit splátky úvěru z Íránu, protože vzhledem k mezinárodním sankcím by bylo dokonce nezákonné splátky přijmout. Nicméně v posledních deseti letech se nám společně s EGAP podařilo více než 70 procent odškodněných úvěrů získat zpět. ČSOB s EGAP vždy velmi intenzivně spolupracuje tak, aby ztráty z pojištěných úvěrů byly minimální.

© EGAP  2018
Mapa stránek