09.12.2015
Co nás čeká příští rok (Rádio BBC )

Roman CHLUPATÝ, moderátor, publicista, konzultant
Dobrý den, vážení posluchači, u dnešního Alter Eko vás vítá Roman Chlupatý, publicista, konzultant a duchovní otec tohoto pořadu. Pokračujeme v naší prosincové sérii výhledů na to, co čekat v příštím roce. Minule jsme se shodli na tom, že problémů přibývá a přirozené stabilizátory, konkrétně globální mocnosti Spojené státy a Čína nejspíš v příštím roce moc ke klidu nepřispějí. Dnes se i proto zaměříme přímo na riziko. Opět jsou tu se mnou dva kolegové alterekaři, ve studiu vítám generálního ředitele Expertní garanční a pojišťovací společnosti Jana Procházku. Vítej.

Jan PROCHÁZKA, generální ředitel Expertní garanční a pojišťovací společnosti
Dobrý den.

Roman CHLUPATÝ
Ředitele forenzní agentury Surveilligence Jána Lalku.

Ján LALKA, ředitel forenzní agentury Surveilligence
Dobrý den.

Roman CHLUPATÝ
Pánové, riziko je vaším, použiju klišé, denním chlebem, předpokládám tedy, že si na nedostatek práce nestěžujete, respektive nečekáte, že byste si v roce 2016 stěžovali, nebo se mýlím? Honzo.

Jan PROCHÁZKA
Tak určitě si nestěžujeme, určitě je to náš denní chléb. Rozhodně riziko tak, jak tu zaznělo v té úvodní myšlence, určitě ho přibývá. Těch přirozených stabilizátorů, což se mi často líbí, protože o EGAPu se často říká, že jsme stabilizační prvek českého exportu, takže ta věta se mi velice líbila, ale samozřejmě toho rizika opravdu přibývá. A teď je jenom otázkou, jestli to brát jako výhodu pro nás, to znamená, že je více možností, co pojistit, nebo naopak jako nevýhodou a být v té trošku paranoidní oblasti a říkat si, že to teda naopak je tak složité v tom světě, že to pojišťování bude čím dál tím horší.

Roman CHLUPATÝ
Nebo nemá ani smysl?

Jan PROCHÁZKA
Tak to bych určitě neřekl. Existují pořád státy, které samozřejmě nemá smysl pojišťovat, které jsou buď ve státním bankrotu nebo v technickém bankrotu, takové státy existují, jako například Ukrajina, ale jinak samozřejmě těch států na světě ..., jsou jednotky, které opravdu jsou nepojistitelné v jakékoliv konstrukci, to znamená, i s garancí státu.

Roman CHLUPATÝ
My se k tomu určitě dostaneme. Teď ještě zpět právní otázka na vás, Jane, jak to vidíte vy?

Ján LALKA
My taktéž žijeme kontinuálně v riziku, takže z mého pohledu se zdá, že riziko nenarůstá, ale /nesrozumitelné/ nová témata a podle toho, co se v médiích vnímá jako významné, tak je daný důraz na to dané riziko a to je /nesrozumitelné/. A skoro mám pocit, že ta míra rizika byla neustále vysoká a neustále jsme byli obklopení hroznými šelmami, které se pokoušely získat něco na úkor svých obětí, ale to riziko většinou si právě ty oběti neuvědomovaly, takže vždycky z mého pohledu je to o tom, co, na co se víc dává důraz a toto riziko potom bývá vnímané jako nejvýznamnější.

Roman CHLUPATÝ
To bylo trochu abstraktní. Pojďme ke konkrétním rizikům nebo těm největším, které v tuto chvíli v roce 2016 vidíte nebo čekáte?

Ján LALKA
Tak já vnímám, že Česká republika nebo Slovensko jsou informačně velmi rozvinuté společnosti, kde máme k dispozici obrovské množství zdrojů informací a tak, jak vnímám, že lidé jsou zvyklí tyto informace v podstatě významně využívat a z toho vyplývá jedno takové velké riziko, a to je právě zneužívání těchto informací, které jsou a vidíme to právě v posledních letech, jejich kvalita anebo důvěryhodnost klesá, si myslím, takže jako jedno z velkých rizik vnímám právě takovouto manipulaci s informací ve veřejném prostoru a ovlivňování ve prospěch té dané vybrané skupiny anebo té dané vybrané nějaké ať už strany nebo jednotlivce, a podobně. Druhý faktor bych vnímal takový významný tlak na justici, tlak na vymáhání práva, protože s tím potom souvisí strašně mnoho jiných rizik a jiných problémů a pokud to bude pokračovat takový ten postupný příklon k získání té justice pod kontrolu a omezení samostatnosti a nezávislosti, tak prostě nastane exploze podle mě dalších, dalších rizik, protože jak lidé zjistí, že nevědí firmy, společnosti, jak zjistí, že neumí vymoci nějakým právním způsobem nějaký hřích, který se jim stal a /nesrozumitelné/ škodu, tak začnou hledat jiná řešení a ta jiná řešení budou chtít potom aplikovat do praxe.

Roman CHLUPATÝ
A trojka?

Ján LALKA
A trojka, obrovské riziko je kybernetické riziko a kybernetická bezpečnost. Vnímám, přece jen žijeme na té horní palubě, takže si neuvědomujeme to, co se děje na internetu až tak moc kromě expertů, ale právě ten cyber space, kybernetický prostor je podle mě, tam se vede už nějaký čas válka. A v podstatě válka o osobní údaje, o získání osobních identit, o ovládnutí nějakého know-how a útok nejen na té mezifiremní úrovni, ale samozřejmě na té globální úrovni.

Roman CHLUPATÝ
Bavíme se tu o, řekněme, kybernetických problémech nebo kybernetickém zločinu, ostatně jste to na začátku zmínil vy, Jane, jako jednu z těch tří věcí, tří rizik, které v roce 2016 považujete za klíčové nebo nejdůležitější. Na druhou stranu v poslední době zejména kvůli událostem nešťastným v Paříži a některým dalším útokem se připomněla i fyzická bezpečnost nebo nebezpečnost. Pokud bysme porovnali tyto dvě rizika či hrozby, pánové, z pohledu toho středoevropského byznysu nebo středoevropského národa, jak vám to porovnání vychází?

Jan PROCHÁZKA
Tak jako já, když jste se ptal na ta první tři rizika, co by člověk řekl, tak, kdybyste se mě ptal před třemi týdny, tak bych určitě jedno z rizik neuvedlo turecko-ruský problém, konflikt, to jsou věci, které přesně, to byste musel předvídat úplně neuvěřitelným způsobem věci a samozřejmě by to tam nebylo zařazeno. A dneska, když se o tom bavíme, tak v našich žebříčcích se to neobjevilo, ale co si budeme povídat, prostě ten dopad tam bude obrovský, protože evropské bankovnictví v Turecku je relativně silné, takže tam prostě zase těch věcí, které tam s tím jsou spojené, jsou obrovské. No, co se týká nás, tak já nevím, já, když zase odstoupím od své svojí práce, ale když se dívám na Českou republiku, tak jsme byli, byli jsme v těch 60 vlajkách jsem nás viděl, to znamená, jako hlavní nepřátele takzvaného Islámského státu, když jdou na tenis, vidím pány se samopalem, což je krásná věc, ale kontrola, která probíhá, podle mě není úplně dostatečná. A co mně osobně vadí velice lidsky, tak, já, když každé ráno jedu metrem do práce a prostě přestupuju na Můstku nebo vystupuju na Můstku, já si nemůžu pomoct, jako mně nepřijde zrovna tady toto, stanice, která je asi nejfrekventovanější stanicí v Praze, jako zabezpečená. Tam prostě nikdo nestojí, tam ani náznak toho, jako taková ta ukázka, že tam aspoň bude stát jeden člověk, který nemusí mít samopal, ale prostě tam aspoň někde bude, on tam prostě není nikde, ani v blízkosti té stanice, takže mně to přijde, že to velice podceňujeme.

Roman CHLUPATÝ
Já se jenom vrátím k jedné myšlence, respektive momentu, kterou jsou zmínil na začátku, a to sestřelení ruské stíhačky tureckými pozemními silami. To v podstatě bylo poprvé od padesátých let, kdy ruské nebo sovětské letadlo sestřelil člen NATO. Jak moc něco podobného berete jako výjimku z pravidla a jak moc je to něco, co jste si řekli, že prostě budete muset brát v potaz jako potenciální nástup nějaké trajektorie, která povede k vyhrocení nebo výraznému vyšroubování těch už vyhrocených vztahů mezi Západem a Ruskem.

Jan PROCHÁZKA
Tak pro nás ta situace je ještě o to horší, že samozřejmě to Rusko je klient číslo 1 v angažovanosti a Turecko je klient číslo 4 s obrovským potenciálem a s obrovským růstem, takže jeden trh klesá, druhý roste a myslím si, že velice brzo se stane Turecko trhem číslo 3, takže, když se vám dva klienti v téhle oblasti poperou, tak samozřejmě radost z toho samozřejmě míti nemůžeme, na druhou stranu prostě předjímat nějaké důsledky, my pojišťujeme protistranu jako jednotlivce, to znamená, je to vždycky ta protistrana je buď turecká nebo je ruská, to znamená, my vyhodnocujeme tyto, tyto oblasti, ale samozřejmě, pokud bysme se dneska bavili o nějaké investici, která by šla proti jako filozofii, nebo která by mohla podpořit, a nemyslím vůbec nějaký vojenský materiál, ale tak samozřejmě bysme i toto riziko brali v potaz, ale zatím prostě i Rusko i Turecko samozřejmě pokračujeme pojišťováním.

Roman CHLUPATÝ
Abysme nebyli pouze pesimističtí nebo nemalovali ty pomyslné čerty na zeď, já se zeptám, existuje nějaká země nebo je tu potenciál, že nějaká země naopak v tom vašem žebříčku nebo hodnocení toho, jak riziková, či málo riziková je, tak sestoupí směrem k tomu menšímu riziku nebo menší problémovosti?

Jan PROCHÁZKA
My využíváme standardně tabulku OECD, která řadí země od 0, kde jsou ty nejbezpečnější až po 7, kde jsou ty nejrizikovější, a ještě 7 je pojistitelná a nepojistitelná, takže my tady v tom jsme vázáni konsensem, to znamená, užíváme tady toto hodnocení, ale stává se teď sice častěji, že pojišťujeme transakce přímo se státem, to znamená, že tam je státní garance, to jsou ty nejlepší transakce, ale pokud tam není ten stát a je to riziková země a ještě nějaký subjekt, který je níže, tak samozřejmě tam prostě dochází k velice výrazným diskusím, jestli takovou transakci pojistit nebo nikoliv, takže ty věci, které jsme udělali v letošním roce, ať už je to nemocnice v Laosu nebo v Papui Nové Guinei, to vždycky proti státnímu riziku, to jsou ty země toho nejvyššího rizika, ale na druhou stranu je tam zase, je tam ta státní garance, takže takhle to vyhodnocujeme, a že bych vyloženě viděl nějakou zemi, která by nám měla vypadnout z té tabulky, tak zatím nevidím. Většinou se exportéři ptaj teda na opačný proces, která země jako vstoupí a kdy Jižní Súdán se vrátí do pojistitelnosti a kdy se prostě Barma a podobné země, kdy se dostanou do nějaké kondice a Bangladéš, kdy se dostanou do kondice, kdybysme s nimi něco mohli dělat, kdy se Ukrajina dostane do té kondice, takže tohle spíš řešíme ty opačné přeskupy. Tady jinak nepředvídáme něco horšího.

Roman CHLUPATÝ
Pojďme obecněji k riziku, jak v roce 2016 omezit ať už to systémové nebo osobní riziko nebo riziko, kterému každý z nás bude nebo by mohl být vystaven, jakýsi recept, který bysme dali posluchačům, Honzo?

Jan PROCHÁZKA
Tak jako šéf pojišťovny nemůžu říct nic jiného, než samozřejmě poradit, poradit posluchačům, aby se pojistili. Pochopitelně tady asi žádné, žádný jiný jednoduchý návod neexistuje, minimálně dostanou ten pocit toho bezpečí, který samozřejmě prostě jako tam tímto pojištěním navozen je, ale samozřejmě, jak jsme mluvili teď několik minut, tak ta rizika porostou, porostou i v roce 2016 a prostě to asi nemá smysl mluvit o všech oblastech jako, jestli se v rámci osobní bezpečnosti, jak se chovat, to asi určitě není, není ta otázka, takže jenom tak obecně.

Roman CHLUPATÝ
Ve svém minulém životě jsi se mimo jiné bavil analýzou akcií, takže je čas na nákup akcií pojišťoven?

Jan PROCHÁZKA
No, samozřejmě, logicky, a zajišťoven, zejména zajišťoven. Já myslím, že pojišťovny v rámci systému Solvence 2, prostě jejich kapitálové požadavky rostou všude celosvětové, nejenom v České republice, takže tam si myslím, že sice už byly dobře zkalkulovány analytiky, ale myslím si, že pojišťovny a zajišťovny, že tam určitě hledejme jako ta správná řešení. Samozřejmě ten, který spekuluje na to, že těch krizí bude více, že jsou špatně naceněny a že budou více platit, tak si myslím, že taky by tam asi našel ta správná, ta správná investiční rozhodnutí, ale já myslím, že to je ten správný segment.

Roman CHLUPATÝ
Jane, rada či recept na to, jak ne snad vyzmizíkovat, ale omezit riziko v roce 2016?

Ján LALKA
Když vás můžu volně parafrázovat, tak vyšetřovat, vyšetřovat, vyšetřovat. Ale vážně, já myslím, že to tak neexistuje jednoduché řešení, ale je to o nějakém skeptickém pohledu na věci. Bohužel u nás se stává, když vidím takové druhy podvodů anebo krádeží, anebo zpronevěr, co se děje, tak lidé jsou stále ještě relativně naivní, že si myslí, že někde dostanou něco zadarmo a jen tak, něco najdou a zbohatnou, takže neučit takovéto lidí myslet skepticky a vždycky zvažovat riziko, existenci, že nic není zadarmo a že vždycky něco je něčím vykoupené, takže takovýto nějaký skeptický pohled na věc a zdravý selský rozum.

Roman CHLUPATÝ
To bylo dnešní Alter Eko. Mými hosty byli ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka. Díky, Honzo.

Jan PROCHÁZKA
Díky moc za pozvání.

Roman CHLUPATÝ
A ředitel forenzní agentury Surveilligence Ján Lalka. Díky za návštěvu.

Ján LALKA
Děkuji také. Na shledanou.

© EGAP  2018
Mapa stránek