23.09.2013
Malé firmy vyvážející mimo EU si pohledávky nepojišťují (Právo)

Na 60 procent vývozců z řad malých a středních podniků vyváží alespoň do jedné oblasti mimo Evropskou unii. Jen 18 procent z nich ale pojišťuje své pohledávky. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila v červnu mezi 200 firmami Asociace malých a středních podniků pro Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

„Jde o varovně nízké číslo, které se může v době krize firmám vymstít. Je zřejmé, že firmy věří svým zákazníkům, případně šetří náklady na pojistném,“ uvedl předseda představenstva asociace Karel Havlíček k nízkému podílu pojištěných pohledávek. Malé a střední podniky podle něj pracují spíše v operativním exportu a mají tendenci podceňovat strategická rizika. Tento přístup může dlouhodobě vycházet, nicméně selhání jednoho klíčového nezajištěného odběratele může kapitálově slabou firmu zásadně ohrozit, dodal.

            EGAP v posledních pěti letech průměrně ročně pojistila obchodní případy 36 malých a středních podniků. Celkový objem pojištěných smluv se pohybuje mezi 1,0 až 2,4 procenta celkových ročních objemů pojištění. Většinu exportérů, kteří využívají úvěrové pojištění, pojistily komerční pojišťovny. EGAP je tu především od toho, aby pojistil rizika, která komerční pojišťovny ze své povahy nepojistí, poznamenal generální ředitel společnosti Jan Procházka.

© EGAP  2018
Mapa stránek