23.03.2016
Nové trendy a řada novinek na SALIMĚ 2016 (Potravinářský obzor)

Již tradičně představují Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA - MBK - INTECO - VINEX ucelenou přehlídku novinek v širokém spektru zpracovatelského průmyslu. Na jediném místě, na ploše 28 500 m2, vystavovali letos producenti potravin a nápojů i dodavatelé jejich technologií, společnosti z oborů mlynářství, pekařství a cukrářství, vinaři a dodavatelé technologií a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování.

Souběžně se konal veletrh obalů a obalových technologií EMBAX, jehož nabídka přímo navazovala na potravinářský průmysl. Celkově se v rámci jubilejního třicátého ročníku prezentovalo 794 vystavujících firem z 36 zemí, po dlouhé době také vystavovatelé z Bulharska a vůbec poprvé z Kambodže.

Potravinářské veletrhy se v Brně konají každé dva roky a ilustrují proměny na českém trhu. Letošní ročník byl charakteristický vysokým podílem technologií, jež prezentovalo přibližně šedesát procent vystavovatelů. Zbývajících čtyřicet procent tvořili dodavatelé potravin a nápojů rekrutující se především z řad malých a středních firem.

Kvalita na český stůl

SALIMA představuje tradiční bránu, jíž se výrobci a dodavatelé potravin a nápojů snaží proniknout do tuzemské obchodní sítě a potažmo na jídelní stoly spotřebitelů. Letos kladli důraz především na produkty s vyšší přidanou hodnotou - regionální a čerstvé potraviny a potraviny se značkou kvality. Veletrh se konal pod záštitou ministra zemědělství Jurečky, který se ho v čele delegace ministerstva v zahajovací den osobně zúčastnil, přičemž zdůraznil, že Ministerstvo zemědělství k veletrhu přistupuje velmi aktivně. „Máme tady v rámci SZIF největší stánek, kde dáváme prostor výrobcům a držitelům označení Regionální potravina nebo Klasa, aby zde prezentovali své výrobky“, uvedl Marian Jurečka.

Konkurence trhu s potravinami

SALIMA byla i dějištěm mezinárodní konference FOOD FORUM, jejímž letošním tématem byla „Konkurenceschopnost evropského trhu s potravinami“. Letos se konala již po šesté a vedle představitelů Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR, se jí v zahajovací den veletrhu zúčastnily delegace resortních partnerů ze Slovenska, Maďarska, Evropské federace potravinářského a nápojářského průmyslu FoodDrink Europe a Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost Evropské komise.

Na konferenci vystoupil i ministr Marian Jurečka, který připomněl, že s růstem počtu obyvatel planety nastane v některých regionech problém se zajištěním potravinové soběstačnosti, což představuje příležitost pro české zemědělství a potravinářství, jejichž konkurenční výhodou ve výrobě a zpracování základních komodit je poloha a klimatické podmínky.

„Pro mě osobně tento veletrh prezentuje plejádu kvalitních nejen potravinářských výrobků, ale i technologií pro potravinářství, kde má Česká republika dlouhou tradici a úspěšné exportéry. To vše je předpokladem, aby se nám dařilo dále snižovat záporné saldo agrárního obchodu,“ prohlásil Marian Jurečka a připomněl příznivý výsledek agrárního zahraničního obchodu v loňském roce, s tím, že výsledky jsou o to cennější, že jsme řešili ruské embargo na dovoz potravin z EU a konkurenci zboží z ostatních unijních zemí.

Ministerstvo přiveze odborníky z Východu

Ministerstvo zemědělství chce v dubnu přivézt 20 odborníků z východních zemí, aby se seznámili s českými firmami s exportním potenciálem. Misí, které mají za cíl podpořit český export, by letos mělo být pět až šest, řekla na veletrhu Salima náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková. Odborníci, kteří by měli přijet na veletrh TechAgro, mají zájem hlavně o genetický potenciál českého skotu. První dvacítka odborníků, kteří by mohli české firmy v zahraničí doporučit, přijede z Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Moldávie či Uzbekistánu a mělo by jít hlavně o zemědělské manažery.

Vývozu napomáhá i EGAP

O tom, že vývoz českých potravinářských a zemědělských firem v posledních letech roste, hovořil na veletrhu také generální ředitel státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka, který připomněl, že EGAP podpořila za deset let vývoz za více než 22 miliard korun, přičemž většina zboží směřovala na Kubu. Exportéři tam zatím vyvezli 24 000 tun pšenice a 1 500 tun sladu. Kuba zůstane naším hlavním odbytištěm i v letošním roce, připravuje se vývoz obilí, sušeného mléka a sladu za více než půl miliardy korun.

Úspěšní jsou ale v posledních letech také výrobci potravinářských a zemědělských technologií a strojů. S podporou EGAP bylo například ve světě postaveno pět pivovarů a minipivovarů, na dalších třech se české firmy podílely formou subdodávek. Největší zakázkou byla výstavba pivovaru v Etiopii, který byl dokončen loni v únoru. Královéhradecká strojírna ZVU POTEZ do moderního podniku společnosti Raya Breweries dodala kompletní technologie včetně stavebních prací a náhradních dílů v hodnotě přes 764 milionů korun. Úspěšný je ale také export samotného piva, právě díky pojištění EGAP se v loňském roce podařilo pivovaru Bernard výrazně zvýšit export do Mexika.

S potravinami jsou spjaté obaly

Veletrh EMBAX PRINT, jehož byl Potravinářský obzor mediálním partnerem, představil měnící se trh tisku obalů s převahou digitálních technologií. Více než polovinu účastníků tvořily firmy, které se veletrhu zúčastnily vůbec poprvé. Významnou součástí se opět stal projekt Packaging Live, který v živém provozu představil vzorovou balicí linku, vybavenou nejmodernějšími technologiemi.

Obalový institut SYBA a Veletrhy Brno společně zorganizovaly mezinárodní konferenci SAVE FOOD, na jejímž programu bylo sedm specializovaných přednášek dotýkajících se různých témat z oblasti obalového průmyslu. Jedním z nich bylo i použití písma na obalech tak, aby byl spotřebitel schopen přečíst informace o výrobku.

Zlatá Salima

Ke stálicím doprovodného programu patří vždy soutěž Zlatá SALIMA. Letos toto ocenění získalo osm potravin a dva stroje. Mezi alkoholickými a nealkoholickými nápoji získala cenu Staroslovanská medovina tmavá od firmy Apimed, z masných výrobků bylo nejlepší Židlochovické pečené maso z řeznictví Janíček-Čupa. Oceněn byl i Herold přírodní tvrdý sýr od společnosti Moravia Lacto, Majolka Delikates od Boneca, Pohádkový koláč firmy Kulhánek a Drápal, Špenát listový sekaný z AGRO Jesenice u Prahy, teplá hořká čokoláda z Čokoládovny Troubelice a Svatojánské ořechy od firmy Chuť Moravy. Ve strojírenské sekci zlatou medaili získala Klimatizační jednotka Climatrop společnosti JAROSPOL Technology a z exponátů veletrhu Embaprint výrobek GT ONE od firmy Transfer Trade.

© EGAP  2018
Mapa stránek