25.04.2016
Export české zdravotnické techniky zažívá boom (Trade news)

„ZATÍMCO DŘÍVE JSME POJIŠŤOVALI VÝVOZ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY V HODNOTĚ DESÍTEK ČI MAXIMÁLNĚ STOVEK MILIONŮ KORUN, JEN VLONI TO BYLO PŘES PĚT MILIARD,“ ŘÍKÁ HANA HIKELOVÁ, MLUVČÍ POJIŠŤOVNY EGAP.

Za posledních deset let hodnota pojištění exportu těchto komodit překročila třináct miliard. S pomocí pojištění se státní podporou firmy nabízející zdravotnické zboží a služby vyvezly od roku 2006 svou produkci do jedenácti zemí světa. „Zdravotnická technika patří mezi jedno z primárních odvětví podpory exportu prostřednictvím pojišťovny EGAP,“ potvrzuje Marek Dlouhý, náměstek generálního ředitele pojišťovny.

NEMOCNICE V LAOSU

Velmi aktivní na rozvojových trzích je například Vamed Health Project CZ, dceřiná společnost rakouské skupiny Vamed. V Laosu získala zakázku, díky níž se podílí na druhé fázi rozšíření a modernizaci tamní nemocnice Friendship. Jde o státní nemocnici se 150 lůžky, kterou přímo spravuje laoské ministerstvo zdravotnictví. Rozšířením budovy dojde k navýšení kapacity o dalších 120 lůžek a rozšíří se zároveň nabídka lékařské péče.

EGAP u tohoto projektu pojistil dodávky v hodnotě přes 110 milionů eur a přispěl nemalou měrou k získání laoského kontraktu. „Vývozní pojištění je zásadním předpokladem financování, a je tedy nesmírně důležitým faktorem pro získání zakázky,“ potvrzuje jednatel firmy Vamed Health Project CZ Martin Blaha.

Jak už jsme v TRADE NEWS několikrát zmínili, pojišťovna EGAP podporuje především vývoz do méně rozvinutých a rizikovějších zemí - tedy tam, kde firmy tržní pojištění zpravidla nemají šanci dostat. Laos je právě jednou z takových ekonomik. Potřebuje zahraniční investice, jeho infrastruktura je zaostalá a hospodářství stále z velké části spoléhá na zemědělskou výrobu. OECD jej hodnotí jako vysoce rizikovou zemi. Na druhou stranu však tento stát se sedmi miliony obyvatel nabízí příležitosti, neboť patří s osmiprocentním růstem HDP mezi nejrychleji se rozvíjející asijské ekonomiky. „A české firmy mají v jihovýchodní Asii dobré jméno. Pro úspěch je důležité mít kompetentní lokální zastoupení a trpělivost,“ tvrdí Martin Blaha.

Financující bankou je v tomto případě UniCredit Bank: „Transakce do Laosu byla výjimečná v několika směrech. Jednak se jednalo pro banku i EGAP o historicky první projekt do této země, jednak jsme na základě referencí z první fáze projektu získali i druhou etapu projektu a v neposlední řadě struktura financování umožňuje financovat nejen odběratele, ale i celý řetězec subdodavatelů společnosti Vamed, kterých jsou desítky,“ říká Jiří Flégl, manažer Structured Trade & Export Finance UniCredit Bank.

NEMOCNICE V GABONU I PAPUI-NOVÉ GUINEJI

Asijské země ale nejsou jedinou destinací, kde se firmám i díky státní podpoře vývozu podařilo uspět. Například v africkém Gabonu EGAP v posledních deseti letech pojistil aktivity hned dvou společností vyvážejících zdravotnickou techniku.

Velký kontrakt v této zemi, kterou stále živí především těžba a export ropy, získala opět skupina Vamed. Šlo o výstavbu nemocnice v hlavním městě Gabonu Libreville. Česká dcera skupiny - Vamed Health Projects CZ se na zakázce podílela dodávkou v hodnotě přes 28 milionů eur. Kontraktu se účastnily i další české firmy, například výrobce nemocničních lůžek Linet.

Český Vamed rovněž uspěl v Papui-Nové Guineji. Spolu s dalšími, jako je právě Linet či společnost Block, se podílí na výstavbě tamní nemocnice ve městě Goroka. Stát prostřednictvím pojišťovny EGAP podpořil vývoz pojištěním dodávek v hodnotě přes 50 milionů eur.

KOLUMBIE, ALŽÍR A RUSKO

Čeští výrobci zdravotnického zařízení se ale nesoustředí pouze na stavbu nemocnic. Na kolumbijském a alžírském trhu zabodovala novoměstská firma MEDIN. Ta s podporou EGAPu dodala do obou zemí traumatologické implantáty.

Kromě „exotických“ destinací se čeští vývozci zdravotnických potřeb soustředí i na tradičnější trhy. Například v Rusku v posledních letech uspělo i díky pojištění od EGAPu několik společností. Firma Block postavila a vybavila v hlavním městě Baškirska Ufě, patřícím pod Ruskou federaci, porodnickogynekologický komplex. Celková hodnota této zakázky přesáhla 38 milionů eur. Další společnosti, jako například Favea engineering či G. M. Project, pak vyvezly do Ruska zařízení a technologie pro výrobu léčiv a dalších farmaceutických výrobků.

A na jaké další obchody mají české firmy našlápnuto? „V současné době máme rozpracovány projekty výstavby poliklinik a nemocnic v teritoriích Ghana, Papua-Nová Guinea, Senegal, Kongo-Brazzaville a Laos,“ shrnuje náměstek generálního ředitele Marek Dlouhý s tím, že jednání jsou v počáteční fázi. Jedná se o obchodní případy v objemech desítek milionů eur.

Podle dostupných údajů Světové zdravotnické organizace se celosvětově utratí za zdravotní péči 6,5 bilionu dolarů ročně. Tento trh patří mezi perspektivní a velice rychle roste. Podle analýzy společnosti Deloitte by měly celosvětové výdaje na zdravotní péči letos vzrůst o více než čtyři procenta. Nejrychleji by měly růst v Asii a také na Středním východě s tím, jak se budou zvyšovat požadavky obyvatel tohoto regionu na lepší zdravotní péči.

© EGAP  2018
Mapa stránek