17.06.2016
Vývoz potravin a zemědělských technologií v hledáčku EGAP (Trade news)

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST (EGAP) UŽ SVÝM POJIŠTĚNÍM PODPOŘILA ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ VÝVOZ ZA VÍCE NEŽ 22 MILIARD KORUN. NEJVĚTŠÍ OBJEM TVOŘÍ EXPORT POTRAVINÁŘSKÝCH A ZEMĚDĚLSKÝCH TECHNOLOGIÍ A TAKÉ VÝVOZ SUROVIN – PŘEDEVŠÍM OBILÍ, SUŠENÉHO MLÉKA A SLADU. NA TOMTO OBJEMU SE PODÍLEJÍ I NĚKTERÉ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY.

KUBA VE ZNAMENÍ „REFRESH“

Suroviny přitom míří hlavně na Kubu, s pojištěním EGAPu už tam v rámci programu „refresh“ exportéři vyvezli 24 tisíc tun pšenice nebo 1500 tun sladu. „Kuba bude hlavním odbytištěm i letos, připravuje se vývoz obilí, sušeného mléka a sladu,“ doplňuje k podpoře exportu generální ředitel EGAPu Jan Procházka. Letos už EGAP do této destinace prostřednictvím programu „refresh“ pojistil vývoz za více než 280 milionů korun. Kromě již obligátních potravinových surovin tam české firmy za podpory státního pojištění vyvážely také náhradní díly či korunkové uzávěry lahví. „Předpokládáme, že do vyčerpání programu ‚refresh‘ nově pojistíme ještě vývoz v celkové výši 162 milionů korun, přičemž se bude jednat opět především o potraviny,“ uvádí Marek Dlouhý, náměstek generálního ředitele.

Ani po ukončení programu „refresh“ EGAP s podporou exportu na Kubu rozhodně nekončí. „Čekáme na schválení nového limitu pojistné angažovanosti vůči kubánské bance BICSA ve výši přibližně 40 milionů eur – to je více než jedna miliarda korun,“ říká Marek Dlouhý s tím, že do tohoto limitu se bude započítávat i současná angažovanost EGAP vůči této bance v rámci programu „refresh“. Již nyní EGAP eviduje poptávku ze strany vývozců v hodnotě přesahující 400 milionů korun. Podle náměstka Dlouhého chtějí tyto firmy vyvážet především pšenici, slad, elektromateriál či hutní materiál.

ŽÁDANÉ JSOU TAKÉ NAŠE STROJE A TECHNOLOGIE

Kromě producentů potravin jsou v posledních letech úspěšní také výrobci potravinářských a zemědělských technologií a strojů. „Podpořili jsme vývoz technologií do Běloruska, Ruska a Gruzie, ale také do Albánie, Bulharska, Kazachstánu, Mexika, Uruguaye či Etiopie. A zejména v oblasti vývozu potravinářských technologií našeho pojištění využila i řada malých a středních podniků,“ říká Jan Procházka. Velmi dobrým českým vývozním artiklem jsou například zařízení pro pekárny, pivovary, minipivovary, mlékárny a výrobu sýrů. V tomto segmentu EGAP uzavřel v posledních deseti letech více než 60 pojistných smluv.

České firmy využily pojištění EGAPu také při vývozu lisů na rostlinné oleje, udírenských zařízení, balicích linek na zeleninu, linek na zpracování a balení nápojů, zařízení na zpracování masa či technologie pro zpracování semen a obilí. Úspěšné jsou též dodávky zemědělských technologií a investičních celků (vepříny, kravíny, masokombináty) dodávané například velkými firmami Bauer Technics či Farmet.

S podporou EGAPu bylo ve světě postaveno například pět pivovarů a minipivovarů, na dalších třech se české firmy podílely formou subdodávek. Největší zakázkou byla výstavba pivovaru v Etiopii, který byl dokončen loni v únoru. Královéhradecká strojírna ZVU POTEZ do moderního podniku společnosti Raya Breweries dodala kompletní technologie včetně stavebních prací a náhradních dílů v hodnotě přes 764 milionů korun. Úspěšný je ale také export samotného piva.

ZACÍLENO NA AFRIKU

Africké země vnímají nejenom čeští potravináři, ale také politická reprezentace jako velice zajímavé trhy se silným růstovým potenciálem, i když v současnosti připadá na Afriku jen miniaturní podíl z českého vývozu potravin: vloni z celkového českého exportu v hodnotě 142 miliard korun připadlo na tento kontinent necelého půl procenta. Firmy tam vyvezly zboží a živá zvířata v hodnotě necelých 550 milionů korun.

To je ale více než pětinásobek toho, co do Afriky vyvezly v roce 2011. A tento trend má trvalý charakter: během posledních pěti let rostl každý rok v průměru o více než padesát procent. EGAP byl během posledních pěti let v Africe aktivní. Za tuto dobu pojistil celkový export do deseti tamních zemí v hodnotě 19,5 miliardy korun. Díky státní podpoře vývozu tam české firmy vyvezly zboží v celkové hodnotě 24 miliard. V zemědělském a potravinářském odvětví podpořil vývoz v hodnotě 870 milionů korun.

A EGAP by rád podpořil i další české zemědělské producenty, kteří se snaží získat zakázky v africkém regionu. V dubnu proto navštívil Tanzanii a Zambii spolu s podnikatelskou delegací ministra Jurečky Jan Dubec, vedoucí oddělení teritoriálních rizik a člen dozorčí rady EGAPu. Ekonomiky obou zemí jsou výrazně zemědělsky orientované. V Zambii se toto odvětví podílí na tamním HDP jednou pětinou. V Tanzanii pak dokonce celou čtvrtinou. Některá jednání byla již poměrně konkrétní. „Z Tanzanie mám informace, že již během bilaterálních jednání se domlouvaly konkrétní obchody. Jedna společnost dokonce ještě ten večer zpracovávala obchodní nabídku,“ říká Jan Dubec.

Ještě větší potenciál má podle Dubce Zambie. OECD ji považuje za méně rizikovou zemi než Tanzanii, tamní zemědělství je na velice dobré úrovni a má velkou podporu státu. „Zambijští producenti mají zájem například o traktory a další zemědělskou techniku. A velké šance mají technologie pro zpracování vody,“ tvrdí Jan Dubec.

V květnu zamířil ministr zemědělství spolu se zástupci českých firem do Afriky znovu. Tentokrát navštívil Nigérii a Senegal. Pojišťovnu EGAP zastupovala Dana Pučelíková, ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky se nigerijští podnikatelé zajímali zejména o dodávky technologií do zpracovatelského průmyslu a dalšího materiálu. „Hovořili jsme o konkrétních dodávkách pro farmy,“ uvedl ministr Jurečka. A šance existuje i pro české producenty potravin.

„Nigérie je vysoce závislá na dovozu potravin. A přestože její zemědělská produkce rychle roste, vzhledem k rychlému růstu populace to zdaleka nestačí. České firmy tak mohou rozvoji Nigérie v této oblasti pomoci,“ tvrdí Jurečka. Konkrétní příležitosti se podle Ministerstva zemědělství nabízejí také výrobcům zemědělské techniky, skladování, zavlažovacích systémů, pesticidů či hnojiv.

EGAP se chce na podporu exportu potravin a technologií zaměřit ještě více. I proto letos poprvé nabídl své služby na veletrzích Salima a Techagro v Brně. A chystá se i na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic. Zejména potravinářské a zemědělské technologie jsou totiž skvělým exportním artiklem a třeba v zemích subsaharské Afriky mají čeští výrobci nemalé možnosti.

© EGAP  2018
Mapa stránek