09.09.2016
Brexit či Rusko. Trade Forum pomáhá exportérům řešit nové výzvy (BusinessInfo.cz)

Změny v obchodních vztazích s Británií po Brexitu, nejasná situace v Turecku či ztráta tradičních trhů na Blízkém východě a komplikované vztahy s Ruskem. To bylo součástí regionální odborné konference na podporu podnikání a exportu v Jihočeském kraji Trade Forum, jehož se zúčastnilo čtyřicet podnikatelů z regionu a zástupci státní správy.

Na akci do táborského hotelu Palcát dorazili ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Exportérům byli k dispozici také generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka, generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal a předseda představentstva České exportní banky (ČEB) Karel Bureš.

Konferenci organizovala společnost Media Events Company.

Jan Mládek zmínil především aktuální výzvy v zahraničním obchodě. Kromě Brexitu, Turecka a Blízkého východu poukázal ministr na druhým rokem přetrvávající situaci v Rusku, kde kvůli hospodářské krizi došlo k úpravám státních systémů podpory průmyslu. Problémy společnosti Kovosvit podle něj dokazují, že provozovat dceřinou firmu v Rusku není jednoduché. Za zajímavé země pro nárůst vývozu označil ministr Mládek Írán a Čínu.

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vyzdvihl kvalitativní změnu ve spolupráci mezi MZV a MPO, která vytváří zázemí pro exportéry. Jde o Klientské centrum pro export (KCE), které je společným kontaktním místem MPO, MZV a CzechTrade.

Ministerstvo zahraničí se snaží prostřednictvím diplomatů a velvyslanců lobbovat za zájmy vývozců, shánět informace o potenciálních partnerech a projektech. Tlapa upozornil, že znovu roste počet českých diplomatických pracovníků – vyjíždějí například do Afriky či Latinské Ameriky. Za další dobrý záměr označil Mapu oborových příležitostí, která je dostupná na stránkách Businessinfo.cz.

EGAP pojišťuje na jihu Čech export za miliardy

V rámci bloku „Budoucnost českého exportu“ promluvil Jan Procházka, generální ředitel EGAP. Uvedl, že pojišťovna pojistila v hostitelském kraji za posledních deset let export za 4 mld. Kč, z toho nejvíce do Ruska, Běloruska, Slovenska a na Ukrajinu. Společnost Bauer Technic dodala do Ruska farmový komplex za 7,5 mld. Kč, společnost Farmtec chovný komplex do Běloruska. Za velký úspěch považuje Procházka úspěch rodinné firmy Lešikar, kterou pojišťovna podpořila 11 miliónovou pojistkou a rok na to společnost ohlásila objednávky za 250 mil. Kč. “Budoucnoust je ve firmách jako je Lešikar z Tábora,” uvedl Procházka.

V diskuzní části konferencese řečníci shodli, že velmi perspektivním je z pohledu zakázek a míry rizika trh v Bělorusku. Jan Procházka uvedl, že EGAP spolupracuje v této v zemi státními bankami, přičemý rizika takto přebírá stát. Česká republika má v Bělorusku alokovaných 8 miliard korun. Karel Bureš, šéf České exportní banky dodal, že běloruské podniky mají vysokou platební morálku. Předmětem další debaty byly Kazachstán a Ázerbájdžán, perspektivy exportu na Kubu a vyhlídky na možné navázání platebního styku s Íránem.

Karel Bureš představil jihočeským podnikatelům Českou exportní banku (ČEB), kterou vede. Přiblížil ji jako organizaci pracující s financováním především v eurech a amerických dolarech a významnou pro sektory jaderné energetiky, letecký průmysl, vývoz speciální techniky (v rámci spolupráce s ministerstvem obrany).

Posilují vazby na zemědělství. ČEB pracuje také s malými úvěry. Mezi rozjednanými projekty vyjmenoval Bureš výstavbu uhelné elektrárny v Černé Hoře, na které se mají podílet také slovenské společnosti, či plány Škody Praha dodat elektrárnu pro kostarické San José.

CzechTrade nabízí pomocnou ruku

Šéf agentury CzechTrade Radomil Doležal seznámil účastníky konference s novými službami a programy pro exportéry, které jeho organizace poskytuje. Programy jsou primárně zaměřeny na pomoc malým a středním podnikům v regionech a také na zvýšení motivace dalších exportérů.

Zdůraznil, že agentura se začala více zaměřovat na konkrétní B2B setkání českých firem se zahraničními nákupčími a organizuje tzv. Sourcing days. Další novinkou je projekt na podporu průmyslového designu, v němž pomáhá CzechTrade najít zájemci vyhovující designéry a  poskytuje i finanční dotace. Intenzivně se rozvijí přítomnost CzechTrade v zahraničí – otevřeny byly nové kanceláře  v Peru,  Íránu, dále čtvrtá kancelář v Číně a druhá kancelář v Indii. K posílení kapacit dochází také v Severní Americe a na africkém kontinentě.

© EGAP  2018
Mapa stránek